kontroll & revisjon nr. 4/2022

77. årgang

En strategi for framtida

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | NKRF har lagt bak seg et årsmøte og en fagkonferanse. Det hadde bare gått sju måneder siden forrige årsmøte, og dermed var det naturlig å videreføre strategien som ble vedtatt i fjor.

 

Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Birthe Maria Eriksen, advokat, PhD. og partner i ADI Advokater AS

Varsling innebærer at en ansatt melder ifra om mulige kritikkverdige forhold i den virksomheten hvor vedkommende er ansatt. «Varslingsinstituttet» er en ekstraordinær informasjonskanal som kan slå inn når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

 

Undersøkelser av økonomisk internkontroll i Tana kommune

Tone Jæger Karlstad, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS

Tana kommune har over en lengre periode vært utsatt for økonomisk kriminalitet begått av en av kommunens egne ansatte. Omfanget av den økonomiske utroskapen, sett i sammenheng med kommunens størrelse, tilsier at det økonomiske tapet for kommunen og dens innbyggere er betydelig.

 

Hvor trykker skoen? Om risiko for korrupsjon i kommunene

Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS

KRONIKK | «Økokrim mener det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor», skriver Kommunal Rapport. Hvordan opplever kommunene selv at bildet ser ut, og hva gjør de for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden
  Bjørn Bråthen
 • Kontrollutvalgets forventninger til revisor og sekretariat
  Jan Grønningen, leder av kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
 • NKRFs årsmøte 2022 – stø kurs
  Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Tillitsvalgte i NKRF 2022-2023 etter valgene på årsmøtet i Ålesund 31. mai 2022
 • Hva skjer?
  Offentlig revisjon deltar på Arendalsuka 2022 Kommunenes avgjørende rolle under pandemien Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem Høring – endringer i IKS-loven og ny budsjett- og regnskapsforskrift for IKS
 • Nytt om navn
  Artikkelprisene i pandemiårene Rogaland Revisjon IKS