kontroll & revisjon nr. 1/2023

78. årgang

Gransking – prinsipper for at berørte ikke skal oppleve en Kafka-prosess

Stein Ove Songstad, partner i Deloitte

Det foreligger i dag ikke et lovregulert rammeverk som setter krav til hvordan en gransking skal gjennomføres, eller hvem som kan utføre en gransking. Normer og standarder som regulerer en gransking er fragmenterte og framgår av rettsregler, veiledere, teori og skjult kunnskap hos den enkelte gransker og/eller organisasjoner som utfører granskinger.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2022

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

Årsoppgjøret for 2022 står for døren. Dette året er ikke preget av de store nyhetene, men det har kommet noen avklaringer på sentrale områder som en bør kjenne til.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Observasjon som metode i forvaltningsrevisjon: hva, hvordan og hvorfor?
  Ingrid Walstad Larsen, forvaltningsrevisor i Møre og Romsdal Revisjon SA
 • Statsforvalternes ansvar for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner
  Fakra Butt, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Hva skjer?
  Etikk er fortsatt høyt verdsatt blant ansatte Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte Lovutvalg skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser Ny skattemelding for mva-kompensasjon Kommunene kan legge til rette for lokale innkjøp
 • Nytt om navn
  Vest Kontroll KO KomRev NORD IKS Vestland Revisjon KO Rogaland Revisjon IKS