Åpenhet, ytringsfrihet og demokrati – tre viktige tema i 2023

LEDER | Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NKRF tar ikke stilling til hvem som bør velges, men vi mener at vi og våre medlemmer er en viktig forutsetning lokaldemokratiet.

I anledning Ytringsfrihetskommisjonens rapport tok vi under Arendalsuka opp spørsmålet om trusler og hatefulle ytringer mot politikere.

Vi følger opp i år. På Kontrollutvalgskonferansen 1. og 2. februar i år skal åpenhet, ytringsfrihet og demokrati gå som en rød tråd gjennom det hele.

Er en åpen og opplyst samtale en forutsetning for et levende lokaldemokrati? Vi har invitert Ytringsfrihetskommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, til å svare på det spørsmålet. Et enda viktigere spørsmål er om vi har en åpen og opplyst samtale i dag – og om debattklimaet er slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Og hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv?

Hvis vi er enige om at det er viktig med en åpen og opplyst samtale, må vi også være enige om at vi må ha tilgang på informasjon. Men hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?

Vi tar opp spørsmålet om åpenhetsregister for kommunene, og Kristin Clemet stiller spørsmålet: Vil mer åpenhet automatisk føre til mer demokrati?

Kontrollutvalgene i landets kommuner og fylkeskommuner har en viktig jobb når det gjelder disse spørsmålene.

Kontrollutvalgene i landets kommuner og fylkeskommuner har en viktig jobb når det gjelder disse spørsmålene. Gjennom bestilling av forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser får de fakta på bordet, og sjekker om de lover politikerne har vedtatt blir fulgt, og om de mål som er satt for kommunal forvaltning blir oppfylt.

Derfor er det også viktig at vi gjør kontrollutvalgene bedre og viktigere for hvert år som går, og vi vil bidra til det på denne konferansen. Hva er arven fra et kontrollutvalg til det neste? Dette er den siste konferansen i denne valgperioden, men like viktig for det. For vi skal oppsummere og få fram informasjon som kan brukes av de som skal være med i de nye kontrollutvalgene etter valget. Bli med og del erfaringer med andre. Kort sagt: Bli med på en åpen og opplyst samtale på Kontrollutvalgskonferansen 2023.

Vi vil bidra til å videreutvikle kontrollutvalgene. Derfor fastsatte NKRF i desember en ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar. Her får du råd og tips til hvordan du som kontrollutvalgsmedlem kan bidra til å gjøre kontrollutvalget enda viktigere i kommunen din. Vi vil gjerne at så mange som mulig tar veilederen i bruk, og oppfordrer til å lese den på nkrf.no. Og har du innspill og spørsmål, tar vi gjerne imot det.

Her får du råd og tips til hvordan du som kontrollutvalgsmedlem kan bidra til å gjøre kontrollutvalget enda viktigere i kommunen din.

Det er blitt sagt av mange at det er mye usikkerhet i samfunnet i dag. Krig, strømkrise og prisstigning er noen faktorer som bidrar til usikkerheten. Og så er det en faktor til: Drivhuseffekten.

Det er slått fast utover enhver tvil at vi står overfor en global oppvarming. Politikere over hele verden møttes på slutten av fjoråret i Egypt for å bli enige om en vei ut av krisen. Og mange spør seg: Hvordan kan vi bidra? Hver enkelt sitt bidrag kan synes lite og nytteløst i den store sammenhengen, men vi har sett før at det er det vi trenger: Noen som går foran.

Derfor vil NKRF bidra til økt kvalitet i bærekraftrapporteringen fra kommunal og offentlig virksomhet. Vi går videre med det arbeidet i år, og vil samle inn informasjon og fakta fra ulike samarbeidspartnere, slik at vi kan legge et grunnlag for økt bidrag fra kommunal kontroll og revisjon i framtida. Norge har som land forpliktet seg til kraftige kutt i klimagassutslipp, og dette lar seg ikke gjennomføre hvis ikke kommunene og fylkeskommunene gjør det samme. Det er jo de som er Norge!

Derfor vil NKRF bidra til økt kvalitet i bærekraftrapporteringen fra kommunal og offentlig virksomhet.

Hvordan skal vi måle effekten av ulike tiltak, og hvordan kan vi bidra til å bekrefte at det som står i miljø- og klimarapporter er sant? Det er det store spørsmålet, og finner vi et svar bidrar vi til økt tilgang på informasjon – som vil gi mer og bedre styringsinformasjon til fagfolk og politikere. Da står vi virkelig på vakt for fellesskapets verdier.

Godt nytt år.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 1/2023:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2023/1

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 1/2023