Kommunerevisoren nr. 1/2019

Januarnummeret av Kommunerevisoren er publisert.

I nettutgaven kan du lese lederartikkelen til styreleder Per Olav Nilsen: Et nytt år – nye muligheter. Morten Alm Birkelid skriver om det svært tidsaktuelle temaet refusjonsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Unn Helen Aarvold har en grundig gjennomgang av endringene i ny kommunelov med vekt på regnskapsrevisjon. Ole Petter Pedersen avslutter som fast kronikør med kronikken: Løft blikket!

Les mer:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2019/1