03.03.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.03.2021

Tillit og eierskap

KRONIKK | Vi er så heldige å bo i et land hvor det er høy tillit mellom innbyggere og ulike politiske institusjoner både på nasjonalt og lokalt nivå.

01.03.2021

Kontroll i mediene

Når det stormer i Kommune-Norge, er ofte kontrollutvalgene og kommunerevisorene i fokus. Enten fordi de har bidratt til å avdekke alvorlige forhold, eller ved at de ikke har gjort det.

01.03.2021

Undersøkelser av beredskap og håndtering av koronautbruddet i Oslo

Myndighetenes respons på koronapandemien er ekstraordinær, svært kraftfull og inngripende. Tiltakene har betydelige konsekvenser for innbyggere, virksomheter og organisasjoner.

01.03.2021

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien

LEDER | Smitteutbruddene dukker opp som paddehatter – først et sted, så et annet sted. Vi vet ikke hvor det slår til neste gang. Dette illustreres med stadige nyhetsoppslag om plutselig smitte ulike steder i landet.