Kommunerevisoren nr. 6/2019

74. årgang

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

 

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Klart språk del av god revisjon
  Agnar Kaarbø, forfatter og foredrags- og kursholder
 • Samordning mellom Fylkesmannen og kommunens egenkontroll i praksis
  Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og nestleder i NKRFs styre
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2019
 • Kvalitativ dataanalyse: Fallgruver og løsninger
  Sébastien M. Hille, forvaltningsrevisor, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
 • Informasjonssikkerhet: Litt cybermagi, men mest hardt arbeid
  Gaute Wangen, Ph.D. Seniorrådgiver ved Seksjon for Digital Sikkerhet, NTNU
 • Hva skjer? – Ha en innmari fin dag på jobb, og snakk med alle du møter!
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Nytt om navn
  Evalueringsprisen 2019 – Oslo kommunerevisjon Salten kommunerevisjon IKS Romerike revisjon IKS