Kommunerevisoren nr. 2/2020

75. årgang

Nye kontrollutvalg og rammevilkår

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kontrollutvalgskonferansen 2020 er nettopp gjennomført. Over 800 kontrollutvalgsmedlemmer og andre som er engasjert i kontroll og revisjon i kommunal sektor var til stede og tok del i interessante debatter og foredrag om viktige tema.

 

Varsling – har kommune­revisjonen en rolle?

Advokat Kjerstin Falkum Løvik og advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs, KS Bedrift

Foto: Jill Johannessen

Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2020. De nye reglene innebærer en styrking av varslerens vern og samtidig en del skjerpede plikter for virksomhetene.

 

Trening gir styrke, også i antikorrupsjonsarbeidet

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Foto: TI Norge

KRONIKK | «Hvordan kunne det skje?» «Hun måtte jo forstå at dette ville bli oppdaget!» Slike reaksjoner er vanlige når uønskede og kritikkverdige forhold blir avdekket i kommunesektoren.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Demokrati og åpenhet - Kontrollutvalgskonferansen 2020
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Revisors bruk av "Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)" for å identifisere transaksjoner med høy risiko for feil og misligheter
  Ellen M. Kulset, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Sørøst-Norge
 • Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utfordringer for kommuner og kommunens revisor
  Morten Alm Birkelid, daglig leder, Hedmark Revisjon IKS
 • Hva skjer?
  Midt-Norgeforeningen 75 år
 • Nytt om navn
  Rogaland Revisjon IKS