Kommunerevisoren nr. 3/2021

76. årgang

Kunne dette skjedd hos oss?

Thomas Tømmernes, Head of IT-Security, Atea Norway

Foto: Ane Svendsli, Atea

Hvordan kan vi bruke myndighetenes retningslinjer og råd for å komme i forkjøpet av IT-angrep?

 

Antikorrupsjon på prøve i krisetid

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

Foto: TI Norge

KRONIKK | Kommunene har vært førstelinjen i kampen mot pandemien. Behovet for handlekraft og unntaksregler har vært stort.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Forsvarlig saksbehandling og hvordan vi kan sikre det
  Paul Ivar Stenstuen, Konsek Trøndelag IKS
 • Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velfredsteknologi
  Mali Arnstad, Nasjonal senter for e-helseforskning (NSE)
 • Samtalemetodikk i utredning og granskningsprosesser
  Ole Andre Bråten, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Digitale fjernmøter i kontrollutvalgene
  NKRFs administrasjon
 • Hva skjer?
  Regnskapsrevisjon vs. forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen Regnskapsundersøkelsen til KS viser resultat på det jevne Status i innkjøps-Norge Ny veiledning - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften Nasjonal tilsynskalender - prosjektfase 3 Nye oversikter på kommunedata.no Veileder for virksomhetsstyring
 • Nytt om navn
  KomRev NORD IKS Rogaland Revisjon IKS Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS Vestfold og Telemark revisjon IKS
 • Revisjon, ja det er min misjon
  Dag Olav Tennfjord, styreleder i Møre og Romsdal Revisjon SA