kontroll & revisjon nr. 2/2024

79. årgang

Kontrollutvalgs­undersøkelsen 2024 – ved oppstarten av ny valgperiode

Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene og medforfatter av boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor»

I forkant av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. Responsen var upåklagelig. I underkant av 700 av de nærmere 1.700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41.

 

Veiledning eller rådgivning – hvor går grensen?

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

Kan revisjonen utføre rådgivningstjenester for kommunen? Det korte svaret er ja – dersom det ikke svekker revisors uavhengighet og objektivitet, eller erstatter kommunens egne ledelsesoppgaver.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Kvalitetskontrollen 2023
  Øyvind Nordbrønd Grøndahl, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • Reviderte regnskapsstandarder om interkommunalt samarbeid mv. på høring
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Kontrollutvalgskonferansen 2024
  Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene
 • Hva skjer?
  Innbyggerundersøkelsen 2024: Nedgang i tillit og tilfredshet Hvor effektiv og hvor stort er tjenestetilbudet i din kommune? Utvalg foreslår ny lov for Riksrevisjonen
 • Nytt om navn
  Rogaland Revisjon IKS Romerike revisjon IKS Årets kommunaløkonom 2023