30.04.2009

Utkast til RS 220, 500, 501 og 510

Høringsfrist 30. juni
30.04.2009

KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Høringsutkast til revidert standard - høringsfrist 25. september
24.04.2009

Regjeringen foreslår nytt revisorregelverk

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet
23.04.2009

Nytt masterstudium i offentlig økonomi, regnskap og finansiering

Fra høsten 2009 kan Høgskolen i Hedmark i samarbeid med NKK og Fagforbundet tilby et masterstudium i offentlig styring og ledelse med spesialisering i økonomi, regnskap og finansiering.
21.04.2009

Jakter på 130 Terra-millioner (Haugesunds Avis)

Rettssaken mellom Depfa Bank og Haugesund kommune starter i dag
20.04.2009

Innst. O.nr.62(2008-2009)

Om tillitskapende forvaltning mv i kommuner og fylkeskommuner