1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

03.11.2017

Innvandring bidrar til økte sosialhjelpsutgifter (KS)

Det bekrefter FOU-prosjektet som har undersøkt drivkrefter og tiltak knyttet til sosialhjelpsutgifter.
02.11.2017

Ny avgjørelse om erstatning i offentlige anskaffelser (NFD)

EFTA-domstolen har kommet med en ny avgjørelse om vilkårene for å kreve erstatning i offentlige anskaffelser.
01.11.2017

KOSTRA-rapportering 2017 (SSB)

En samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.
01.11.2017

Ny rapport om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Fafo)

Rapporten dokumenterer store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres.
01.11.2017

Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i kommunesektoren?

Dette er blant spørsmålene riksrevisor Per-Kristian Foss stiller i sin kronikk i Kommunerevisoren.
01.11.2017

Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida

Hva kan NKRF gjøre for å bidra til en styrket kommunal egenkontroll, spør styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.
01.11.2017

Kommunerevisoren nr. 6/2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2017.
31.10.2017

Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020 (KMD)

Departementet har fastsatt 245 nye kommunenummer og 6 nye fylkesnummer gjeldende fra 2020.
31.10.2017

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte i Oslo 18. oktober 2017.
26.10.2017

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse på dagsreiser innenlands i oppdrag for arbeidsgiver (Skatteetaten)

Arbeidsgivers dekning av arbeidstakers merutgifter på reise - det skattemessige reisebegrepet.
24.10.2017

Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet (BLD)

Konkret veiledning fra departementet om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte.
24.10.2017

Ulike spørsmål knyttet til organiseringen av kommunesammenslåingen (KS)

KS Advokatenes svar på enkelte spørsmål som oppstår ved kommune/fylkessammenslåing.
20.10.2017

Nytt på nett | 2017/uke 42

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
19.10.2017

eINFO 17/4 Spørsmål fra Kommunal Rapport om leverandørdata

Ny eINFO er tilgjengelig i "eINFO-arkivet".
19.10.2017

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 22. august 2017 i Oslo.
19.10.2017

Forstår brukerne det (fylkes)kommunen skriver? (KS)

KS har lansert en metodesamling for brukerinvolvering og effektmåling.
18.10.2017

Detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester (SSB)

SSB presenterer detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.
17.10.2017

Protokoll fra NKRFs styremøte 9. oktober 2017

Styret hadde møte 9. oktober 2017 i Oslo.
17.10.2017

647 mrd. kr i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 647 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. nesten 22 mrd. mer enn samme periode i fjor.
16.10.2017

Klargjøring av reglene om momskompensasjon for rus- og psykiatriboliger (KS)

Regjeringen har i Statsbudsjettet 2018 fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak om å gjennomgå forståelsen og praktiseringen av regelverket.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7