1  |  2  |  3  |  4  |  5

13.12.2017

Midt-Norge tenker stort om revisjon (KS Bedrift)

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsvirksomhet.
12.12.2017

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
11.12.2017

En raus kommunaløkonom (NKK)

Høgskolelektor Torstein Dahle ved Høgskolen på Vestlandet er kåret til Årets kommunaløkonom 2017. Vi gratulerer!
08.12.2017

Nytt på nett | 2017/uke 49

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
08.12.2017

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte i Oslo 1. november 2017.
07.12.2017

Protokoll fra NKRFs styremøte 13. november 2017

Styret hadde møte 13. november 2017 i Oslo.
05.12.2017

Budsjettundersøkelsen 2018 (KS)

Hva tror rådmennene i kommuner og fylkeskommuner at de vil bruke mest penger på neste år?
05.12.2017

Sikker innlogging (NorSIS)

Desemberutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om sikker innlogging ved bruk av to-trinns autentisering.
05.12.2017

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.
04.12.2017

Nytt på nett | 2017/uke 48

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
04.12.2017

Rogaland vertskap for Etikkutvalgets novembermøte (KS)

Kommunesektorens etikkutvalg diskuterte eierskap og representasjon i kommunale selskaper, habilitet, antikorrupsjon og varsling.
30.11.2017

Referater fra møter i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen har avholdt to møter via Skype.
30.11.2017

Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk (Difi)

Med det gratis e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene.
28.11.2017

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

Velkommen til den årlige Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 7. - 8. februar 2018.
28.11.2017

Hvordan unngå nye statlige tidstyver? (KS)

Hva kan kommunesektoren gjøre for å hindre nye tidstyver som skyldes statlige tiltak?
24.11.2017

Nytt på nett | 2017/uke 47

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
24.11.2017

Anskaffelseskonferansen 2017 (Difi)

Presentasjoner og opptak fra Difis årlige anskaffelseskonferanse, som ble avholdt i Oslo 23. november 2017.
23.11.2017

Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre (SSB)

I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger.
22.11.2017

Ny sentralitetsindeks for kommunene (SSB)

Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

1  |  2  |  3  |  4  |  5