1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

22.11.2017

Kartlegging av tilskudd til kommunesektoren (DFØ)

DFØ og Difi har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren på oppdrag av KMD og FIN.
21.11.2017

KS og Difi med sjekkliste for bedre involvering av kommunesektoren (Difi)

8 sjekkpunkter om hvordan statlige virksomheter bør involvere kommunesektoren, når de setter i gang digitaliseringstiltak som påvirker kommunesektoren.
17.11.2017

Nytt på nett | 2017/uke 46

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
17.11.2017

Statlige veiledere og nasjonale retningslinjer – binder disse kommunene? (KS)

Kommuner har stor frihet til å organisere sine helsetjenester. Statlige veiledere og nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for kommuner.
16.11.2017

Norsk kulturindeks 2017 (Telemarkforsking)

Fjerde året på rad ligger Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks, som nå er tilgjengelig på en ny, innholdsrik nettside.
16.11.2017

Tilbakemeldingene som får ansatte til å jobbe bedre (BI)

Tilbakemeldinger som oppfattes som konstruktive, får medarbeidere til å jobbe bedre. Men bare hvis de gis ofte og i tide.
16.11.2017

657 milliarder i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 657 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. drøyt 27 mrd. mer enn i samme periode i fjor.
16.11.2017

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing (ISF)

Rapport som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene om kommunestruktur.
15.11.2017

Svensk veiledning om forebygging av korrupsjon i offentlige anskaffelser (Upphandlingsmyndigheten)

Veilederen henvender seg både til innkjøpere og leverandører og omhandler hvordan man kan arbeide for å forhindre og forebygge korrupsjon.
14.11.2017

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.
13.11.2017

Midt-Norgeforeningen inviterer til Nyttårsmøte 2018 (MNKRF)

Tema for årets nyttårsmøte er digitalisering og bruk av kunstig intelligens, personvern og metodikk i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
10.11.2017

Nytt på nett | 2017/uke 45

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
10.11.2017

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.
10.11.2017

Reglement eller mandat for fellesnemnd (KS)

KS har samlet noen eksempler på reglement eller mandat for fellesnemnder.
10.11.2017

Styr unna møtefellene (BI)

Mange opplever at arbeidsdagen forsvinner i endeløse møter. Det kan skyldes møtefellene. Hvordan unngår du dem?
08.11.2017

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.
07.11.2017

Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg (Uni Research)

Mange eldre har udekkede sosiale omsorgsbehov i dagens kommunale hjemmetjenester, viser ny rapport.
07.11.2017

Endringer i KOSTRA raportering fra 2018 (KMD)

Departementet varsler at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften samt at det er gjort flere presiseringer i enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering.
07.11.2017

Protokoll fra NKRFs styremøte 23. oktober 2017

Styret hadde møte 23. oktober 2017 i Trondheim i forkant av Lederkonferansen.
03.11.2017

Nytt på nett | 2017/uke 43-44

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6