07.06.2019

eINFO 19/5 – Folkevalgtopplæring etter lokalvalget

Som ved tidligere kommune- og fylkestingsvalg, tar NKRF også i høst sikte på å sende ut materiell som bedriftsmedlemmene, ev. helt eller delvis, kan velge å bruke i opplæringen av de folkevalgte – primært overfor de nye kontrollutvalgene, men også som grunnlag for informasjon til nye kommunestyrer og fylkesting.

06.06.2019

Personvern og informasjons­sikkerhet - kompetanse­pakke for kommuner og fylkes­kommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

06.06.2019

Beregnings­forutsetninger for pensjons­kostnadene regnskapsåret 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020.

05.06.2019

eINFO 19/4 – Ad. vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer

I eINFO 19/1 av 19. mars i år orienterte NKRF om at vi hadde fått gjort en juridisk vurdering av advokat Jan Sandtrø om hvorvidt NKRFs medlemmer har plikt til å utnevne personvernombud i henhold til loven.

03.06.2019

Presentasjoner fra KOMØK 2019

Den årlige Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK ble arrangert i Oslo i forrige uke.