14.02.2020

Status Kommune 2020

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

13.02.2020

Informasjon 2020/02 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om maler for normalberetninger 2019.

11.02.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 3. februar 2020.

10.02.2020

Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap

Ifølge en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten kunne et interkommunalt selskap (IKS) innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning.

07.02.2020

Skatteinfo nr. 1/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

03.02.2020

Skriftlighet i ansettelsessaker i Stavanger

På bakgrunn av to klagesaker på ansettelser i Stavanger kommune har Sivilombudsmannen undersøkt kommunens rutiner om skriftlighet ved ansettelser.