03.04.2020

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har i samarbeid med Universitetet i Oslo gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i KMDs prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

03.04.2020

Informasjon 2020/08 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelse om ressurskrevende tjenester – eksempel på forbehold utførte timer.

02.04.2020

Skatteinfo nr. 3/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

01.04.2020

Protokoll fra styremøte 23. mars 2020

Styret hadde skypemøte 23. mars 2020.

01.04.2020

Behandlingen av ny revisorlov utsatt til høsten

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.