30.08.2021

Protokoll fra styremøte 24. august 2021

Styret hadde møte 24. august 2021 i Lillestrøm.

27.08.2021

Dokumentasjon av kontantsalg i kommuner og fylkeskommuner

Unntaket fra bruk av kassasystem for kontantsalg under G i en avgrenset virksomhet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8, gjelder for hvert enkelt utsalgssted. Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet med i et svar til NKRF.

26.08.2021

Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak undersøkt Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

26.08.2021

Stifinneren: Hjelp på veien til bedre styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren er et verktøy fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og som hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

25.08.2021

NKRF på Arendalsuka 2021 – opptak

Under årets Arendalsuke hadde vi stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterte vi til et eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Her kan du se et opptak.

23.08.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 24. juni 2021.