29.10.2021

Råd om etisk standard i foretak og selskap

Kommuner har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet, også den delen som er organisert i egne foretak og selskap. Kommunesektorens etikkutvalg har gitt noen anbefalinger og råd for etikkarbeidet i disse virksomhetene.

28.10.2021

NKRF har fått to nye æresmedlemmer

Det har skjedd kun én gang tidligere i forbundets 76-årige historie. Reidar Enger og Per-Martin Svendsen er utnevnt til æresmedlemmer i NKRF. I tillegg ble det også delt ut fem hederstegn denne uka.

28.10.2021

Rekordoppmøte på årsmøte 2021 – preget av kvalitet, tillit og optimisme

Hvis jeg skal oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme, sa gjenvalgt styreleder Per Olav Nilsen, etter møtet.

19.10.2021

Varsel om gebyr til Østre Toten

Datatilsynet har varslet Østre Toten kommune om et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner på grunn av mangler ved personopplysningssikkerheten og tilhørende internkontroll.

15.10.2021

NKRFs årsmøte 25. oktober 2021 (+)

Sakspapirer m.m. til årsmøte mandag 25. oktober 2021 kl. 13.00 på Scandic Fornebu.

15.10.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 24. september 2021.

14.10.2021

Ny anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

14.10.2021

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

08.10.2021

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften på høring

Forslagene inneholder i hovedsak nye krav til noteopplysninger i kommuneregnskapet og justeringer i reglene for årsavslutningen, samt enkelte andre forslag.

05.10.2021

Forslag til ny arkivlov på høring

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Høringsnotatet bygger på utredningen til Arkivlovutvalget, NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Høringsfrist: 14. januar 2022.

04.10.2021

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret i GKRS har oppdatert Rammeverk for kommuneregnskapet og fastsatt nytt notat om Regnskapsføring av videreutlån. I tillegg har foreningen besvart en henvendelse fra Norsk Vann om skille mellom vedlikehold og påkostning ledningsfornyelse i kommunal regnskapsstandard nr. 4.

04.10.2021

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 13. og 29. september 2021 på Teams.