Toppsaker i 2022

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og i nettutgaven av kontroll & revisjon i 2022.

Nedenfor finner du en oversikt over hhv. hvilke nyhetssaker og nettartikler i kontroll & revisjon som ble mest lest i fjor.

Nyhetssaker:

 1. TIs korrupsjonsindeks 2021 er publisert | 25. januar
 2. Slik er åpenheten i kommunene | 22. september
 3. Foreslår endringer i inntektssystemet for kommunene | 30. august
 4. Praktisk eksamen for revisor | 19. august
 5. Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022 | 22. august

I tillegg er faktisk følgende nyhetssaker fra 2021 inne på topp 5 i 2022 uavhengig av publiseringstidspunkt:

kontroll & revisjon:

 1. Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget
  Birthe Maria Eriksen, advokat, PhD. og partner i ADI Advokater AS | nr. 4/2022
 2. Ny tolkning av regelverket for mva-kompensasjon for kommunale svømmeanlegg
  Statsautorisert revisor og jurist Rune Haukaas og statsautorisert revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS
  | nr. 1/2022
 3. Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS
  Statsautorisert revisor Kristin Hansstein, Romerike revisjon IKS | nr. 3/2022
 4. Håndtering av varslingssaker mot ledere og folkevalgte
  Stig Rune Johnsen, advokat i PwC Gransking & Compliance | nr. 5/2022
 5. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
  Solveig Kvamme, rådgiver i Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
  | nr. 5/2022

Det er også slik at enkelte eldre artikler "lever" videre på nettet, og følgende artikler er inne på topp 5 i 2022 uavhengig av publiseringstidspunkt:


Hold deg oppdatert i det nye året.
Følg oss i sosiale medier og abonner på vårt nyhetsbrev – Nytt på nett.