357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363

15.09.2008

Høring – Den norske Revisorforenings regler om etikk

DnR har sendt sine etiske regler ut på høring. Nkrf har avgitt høringsuttalelse
27.08.2008

Ny leder i Buskerudforeningen

Buskerud KRF har valgt Pål Ringnes, Buskerud Kommunerevisjon IKS, som ny leder. Ringnes tar over etter Anders Andersen.

357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363