25.09.2020

Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

21.09.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 16. september 2020 i Lillestrøm.

18.09.2020

Læringsmiljøet betyr mye for resultatene til elevene

Hva kjennetegner de skolene og kommunene som bidrar mest til å løfte elevene faglig?

18.09.2020

Skatteinfo nr. 9/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

17.09.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (4062) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Oslo, Agder, Nordland, Troms og Finnmark og Longyearbyen.

10.09.2020

Advarer mot ny bølge av e-postangrep mot det offentlige

I løpet av de siste fire månedene har mer enn 30 norske kommuner blir rammet av e-postangrep.

10.09.2020

Økende kompetansenivå i kommunene

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser NHOs Kommune-NM.

09.09.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.09.2020

Referat fra regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 7. september 2020.

07.09.2020

HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

03.09.2020

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

02.09.2020

Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.