30.09.2019

Skatteinfo nr. 6/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

27.09.2019

Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) har, som følge av tilpasning til ny lov med forskrifter, oppdatert KRS nr. 1, 2, 3 og 4.

27.09.2019

«Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Nytt verktøy fra KS med en mengde tall om Norges kommuner og fylkeskommuner.

27.09.2019

Protokoll fra styremøte 23. september 2019

Styret hadde møte 23. september 2019 i Oslo.

24.09.2019

Evalueringsprisen 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo

Norsk evalueringsforening har tildelt Evalueringsprisen 2019 til Kommunerevisjonen i Oslo. Vi gratulerer - vel fortjent!

24.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 17. september 2019 på Skype.

24.09.2019

Reaksjoner overfor revisorer som har misligholdt sine plikter

SKD-meldingen gir retningslinjer for oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet.

23.09.2019

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 8 Leieavtaler som endelig standard.

23.09.2019

Ny kommunelov trer snart i kraft

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov.

06.09.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 5. september 2019 på Skype.

05.09.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

04.09.2019

Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Senter for økonomisk forskning (SØF) har ferdigstilt rapport om beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

04.09.2019

Protokoll fra styremøte 28. august 2019

Styret hadde møte 28. august 2019 i Oslo.

02.09.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte i Oslo 3. juni 2019