08.01.2021

RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

08.01.2021

Informasjon 2021/1 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om ny mal for normalberetningen for 2020.

08.01.2021

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd.

08.01.2021

Referat fra møter i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektroniske møter 26. oktober og 27. november 2020.

07.01.2021

NKRF søker kvalitetskontrollører

Vil du være med å bidra til økt læring og forbedring på tvers i NKRF? Kvalitetskontrollkomiteen søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt regnskapsrevisorer.

06.01.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

05.01.2021

Toppsaker i annerledesåret

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2020.

01.01.2021

Kontrollvirksomhet i Corona-året

2020 har vært et spesielt år for oss alle, og det har selvsagt også påvirket kontrollutvalget i Sarpsborg sitt arbeid. Vi har hatt møter på Teams, og vi har hatt møter i bystyresalen.

01.01.2021

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

01.01.2021

Sammen styrker vi offentlig revisjon

Kommunerevisjonen og Riksrevisjonen kontrollerer og undersøker ulike forvaltningsnivåer. Begge bidrar til å bevare og styrke det norske demokratiet, og perspektivene våre utfyller hverandre.

01.01.2021

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye

LEDER | Vi har lagt bak oss 2020. Måtte det nye året bli annerledes enn det forrige.