Toppsaker i annerledesåret

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2020.

Trafikken på nettsidene økte med ca. 7 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke hhv. nyhetssaker og nettartikler i Kommunerevisoren som ble mest lest i fjor.

Nyhetssaker:

 1. Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? | 12. mars (fortløpende oppdatert gjennom året)
 2. Kommunalt oppgavefellesskap vs. interkommunalt selskap | 17. mars
 3. RSK 001 Forvaltningsrevisjon og RSK 002 Eierskapskontroll | 19. mars
 4. RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen | 19. mars
 5. Lovlige direkte anskaffelser – hva gjelder? | 7. mai

I tillegg er faktisk følgende nyhetssak fra 2019 inne på topp 5 uavhengig av publiseringstidspunkt:

Kommunerevisoren:

 1. Livet, døden, kjærligheten og digital risiko
  Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune | nr. 3/2020
 2. Konsolidert årsregnskap i kommunene
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF | nr. 3/2020
 3. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
  Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA | nr. 1/2020
 4. Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF | nr. 5/2020
 5. Revisjon av kommune­regnskapet – utvalgte problemstillinger
  Terje Tvedt, partner i BDO AS | nr. 2/2020

Det er også slik at enkelte eldre artikler "lever" videre på nettet, og følgende artikler er inne på topp 5 uavhengig av publiseringstidspunkt:


Hold deg oppdatert i det nye året. Følg oss i sosiale medier og abonner på vårt nyhetsbrev – Nytt på nett.