Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene? Oppdatert informasjon

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Norges Kommunerevisorforbund rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Sist oppdatert: 8. april

Dette medfører

  • bruk av hjemmekontor (Kommunenes Hus, der vi har lokaler, vil stenges helt eller delvis)
  • at møteaktivitet i form av fysiske møter erstattes med telefonmøter eller møter via Skype eller Teams
  • at vi ikke reiser i forbindelse med jobb

Når det gjelder kurs, vil det komme oppdateringer på kursoversikten vår over avlysninger/utsettelser, og de påmeldte kursdeltagerne vil motta e-post med informasjon om det kurset de har meldt seg på.

Vi viser ellers til anbefalinger og informasjon fra helsemyndighetene, Oslo kommune, KS og KS Bedrift:

Folkehelseinstituttet: fhi.no

Oslo kommune: oslo.kommune.no

KS: ks.no

KS Bedrift: ksbedrift.no

Norges Kommunerevisorforbund følger fortløpende med på informasjon fra helsemyndighetene og andre, og disse nettsidene vil oppdateres i henhold til dette.

Les også:

1. april | Skatteetaten: Skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

2. april | Lovdata: Lav momssats er redusert til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober 2020

2. april | JBD: Forlengelse av koronaloven på høring

3. april | Digitaliseringsdirektoratet: Veiledning om beste praksis i offentlige anskaffelser etter korona-pandemien

3. april | Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

6. april | Stortinget: Kommunalkomiteens Innst 235 L (2019-2020) om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

7. april | Fagkomitemøte i GKRS om bl.a. koronaviruset – konsekvenser for kommuneregnskapet

7. april | Nettvett.no: Hvordan bevare en trygg digital hverdag med koronatiltak

8. april | Stortinget: Lovvedtak 68 (2019-2020) ved første gangs behandling av Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

Mars:

16. mars | Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

17. mars | Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

17. mars | KS Bedrift: Interkommunale selskaper bør bruke fjernmøter

17. mars | NFD: COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket

18. mars | Microsoft: Hvordan komme i gang med live-hendelser i Microsoft Teams | Skill: How to Teams

19. mars | Ny, midlertidig koronalov

20. mars | KS: Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

20. mars | NKRF - Medlemmenes delingsside under koronapandemien (Facebookgruppa NKRF.korona kun åpen for medlemmer)

23. mars | Skatteetaten: Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020

23. mars | Skatteetaten: SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronapandemien

23. mars | Regjeringen foreslår utsatte frister m.m.

24. mars | Kommunal Rapport: Bedre fjernmøter på 1-2-3

26. mars | KS Bedrift: Vil ha hjemmel for elektroniske møter for IKS

27. mars | Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

27. mars | Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

30. mars | KS: Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

30. mars | Fylkesmannen.no: Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

30. mars | Høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven