30.09.2021

Protokoll fra styremøte 20. september 2021

Styret hadde hybridmøte 20. september 2021 i Oslo og på Teams.

28.09.2021

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Grimstad i Agder og Modalen i Vestland.

21.09.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2021.

20.09.2021

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for, tilsynet.

17.09.2021

Skatteinfo nr. 6/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.09.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.09.2021

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Formålet med den nye veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet.

06.09.2021

Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har

Det viser de norske resultatene fra undersøkelsen "Global Corruption Barometer", som er gjennomført av Transparency International (TI) Norge.

01.09.2021

Korona har gitt tilbakegang i alle fylker

Bærum kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2021, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 5, før Stavanger og Bergen.

01.09.2021

Et løft for digital sikkerhet i kommunesektoren

Etter årevis med utredninger og kartlegginger av cybersikkerheten i kommunal sektor og muligheten for et kommunalt, sektorvist responsmiljø (SRM/CERT), vedtok Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2019 å opprette en nasjonal kommune-CERT (Computer Emergency Response Team).

01.09.2021

Samordning og koordinering i praksis i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger i Agder

Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger (tidligere overordnet analyse).

01.09.2021

I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.