30.05.2020

Skatteinfo nr. 7/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

29.05.2020

Skatteinfo nr. 6/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

20.05.2020

Nye veiledere fra KMD

KMD har utarbeidet veiledere til tre av forskriftene til kommuneloven.

20.05.2020

NKRF bytter IKT-leverandør

NKRF er i ferd med å bytte IKT-leverandør. Mandag 25. mai tar vi i bruk den nye løsningen og nytt utstyr. Tilgjengeligheten til administrasjonen kan derfor være noe redusert denne dagen.

19.05.2020

Protokoll fra styremøte 4. mai 2020

Styret hadde teamsmøte 4. mai 2020.

15.05.2020

Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien?

Betydningen av kontroll er viktig, ikke minst i den situasjonen vi er i. Derfor har tre av NKRFs fagkomiteer utarbeidet noen anbefalinger til medlemmene.

15.05.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 8. mai 2020.

13.05.2020

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teams-møte 11. mai 2020.

12.05.2020

Utsatt foreldelsesfrist for merverdiavgifts­kompensasjon 1. termin 2020

I revidert nasjonalbudsjett foreslås foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 forlenget til 31. august, slik NKRF har anmodet om.

11.05.2020

GKRS' årsmelding for 2019

Årsmøtet 2020 i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt foreningens årsmelding for 2019.

08.05.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.05.2020

Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsordenen

NKRF mener | Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over.

07.05.2020

Skatteinfo nr. 5/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.05.2020

Lovlige direkte anskaffelser – hva gjelder?

KOFA får stadig spørsmål om adgangen i forskriften del I til å gå direkte til én eller flere leverandører for å kjøpe de varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene man trenger.

07.05.2020

Handlingsplan for bærekraftsmålene – kommunesektoren er klar til å bidra

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding med forslag til nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål. Norske kommuner og fylkeskommuner er klare til å bidra, sier styrelederen i KS.

07.05.2020

Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

07.05.2020

Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser gjeldende fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

06.05.2020

Tilsynskalenderen er åpnet for sekretariatene

Den nasjonale tilsynskalenderen er et praktisk verktøy for samordning av tilsyn. Verktøyet skal brukes av fylkesmannen, flere andre statlige tilsynsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner, herunder kontrollutvalgene.

04.05.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. mars 2020.

01.05.2020

Etter koronatida kommer læretida

KRONIKK | Koronakrisen var krevende, kostbar og dødbringende, men gir også muligheter – for læring. Her har kontrollutvalgene og kommunerevisjonene en viktig rolle.