11.06.2021

eINFO 21/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

11.06.2021

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon

Foreslår mer effektive regler mot korrupsjon etter evaluering av reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

07.06.2021

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

07.06.2021

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022

Rundskriv H-2/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

07.06.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 20. mai 2021.