Toppsaker i 2021

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2021.

Trafikken på nettsidene totalt økte med ca. 30 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Nedenfor finner du en oversikt over hhv. hvilke nyhetssaker og nettartikler i Kommunerevisoren som ble mest lest i fjor.

Nyhetssaker:

 1. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2020 | 29. januar
 2. Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen | 15. mars
 3. Forslag til ny arkivlov på høring | 5. oktober
 4. RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt | 8. januar
 5. Slik er åpenheten i kommunene | 28. september

I tillegg er faktisk følgende nyhetssaker fra 2020 inne på topp 5 i 2021 uavhengig av publiseringstidspunkt:

Kommunerevisoren:

 1. Årsoppgjørsrevisjonen 2020
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF | nr. 1/2021
 2. Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk
  Anne Jorunn Vatne, fagansvarlig for regnskapsrevisjon, Møre og Romsdal Revisjon SA | nr. 4/2021
 3. Hva kjennetegner god eierstyring?
  Agnete B. Sommerset, juridisk direktør, Samfunnsbedriftene | nr. 6/2021
 4. Kunne dette skjedd hos oss?
  Thomas Tømmernes, Head of IT-Security, Atea Norway | nr. 3/2021
 5. Undersøkelser av beredskap og håndtering av koronautbruddet i Oslo
  Seniorrådgiver Roar Andreas Kristensen og avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Oslo kommune, Kommunerevisjonen | nr. 2/2021

Det er også slik at enkelte eldre artikler "lever" videre på nettet, og følgende artikler er inne på topp 5 i 2021 uavhengig av publiseringstidspunkt:


Hold deg oppdatert i det nye året.
Følg oss i sosiale medier og abonner på vårt nyhetsbrev – Nytt på nett.