364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370

05.06.2008

Vedtak på NKRFs årsmøte i Tromsø 2008

NKRF avviklet årsmøte søndag 1. juni. Over 350 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Tromsø 1. - 3. juni 2008.
04.06.2008

Gjenvalg i Vest-Agderforeningen

Vest-Agder KRF har gjenvalgt Lene Rugland, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, som leder.
30.05.2008

Gjenvalg i Indre Østlandetforeningen

Indre Østlandet KRF har gjenvalgt Trond Rønning, Hedmark Revisjon IKS, som leder.
15.05.2008

Kommuneproposisjonen for 2009

Regjeringen la i dag frem kommuneproposisjonen for 2009. I proposisjonen gjennomgås det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 og endringer i det økonomiske opplegget i 2008. For øvrig redegjøres for planlagte og foreslåtte endringer av betydning for kommunesektoren og regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.

364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370