1  |  2  |  3  |  4  |  5

19.04.2021

Strukturgruppas høringsforslag

Styret inviterer til intern høring med frist 15. juni 2021.

15.04.2021

Skatteinfo nr. 3/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

15.04.2021

Protokoll fra styremøte 26. mars 2021

Styret hadde møte 26. mars 2021 på Teams.

14.04.2021

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19.

12.04.2021

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt.

12.04.2021

Status Kommune 2021

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

12.04.2021

Innsyn i en e-post som inneholder kundelister

Et foretak ba om innsyn i all korrespondanse mellom et IT-selskap og en kommune for en periode på ca. to år. Kravet omfattet en e-post der navn på noen av IT-selskapets kunder fremgikk.

12.04.2021

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020 som ble publisert 15. mars 2021.

09.04.2021

Gebyr til Asker kommune

Datatilsynet har gitt Asker kommune et overtredelsesgebyr på én million kroner etter at kommunen publiserte taushetsbelagte personopplysninger og fødselsnummer på hjemmesiden sin.

09.04.2021

Minst 9000 dokumenter og store e-postmengder stjålet i Østre Toten

Østre Toten kommune advarer nå alle innbyggere i kommunen over 16 år om at all kontakt de som innbyggere har hatt med kommunen, kan ha kommet på avveier.

09.04.2021

Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Regjeringen vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien. Den foreslår også å forlenge varigheten av et midlertidig unntak om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

08.04.2021

Forvaltningsrevisjons­registeret (4224) er oppdatert ...

... med rapporter (75) fra Østfold, Vestfold og Telemark, Innlandet, Aust-Agder og Bergen.

07.04.2021

Finansiering av bredbånd – drift eller investering

En kommunes tilskudd til finansiering av bredbåndsutbygging kan ikke lånefinansieres og heller ikke finansieres over investeringsbudsjettet. Dette konkluderer KMD med i en uttalelse til Nærøysund kommune.

27.03.2021

Fristen for revisjonsberetningen blir IKKE utsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier nei til å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner.

26.03.2021

Protokoller fra styremøter 12. og 15 mars 2021

Styret hadde møter 12. og 15 mars 2021 på Teams.

25.03.2021

Gebyr til Ålesund for bruk av Strava

Datatilsynet har vedtatt å gi Ålesund kommune et overtredelsesgebyr på kr 50 000 for deres bruk av treningsappen Strava.

24.03.2021

Ny trusselrapport fra NorSIS: Her er de viktigste digitale truslene i 2021 og slik beskytter du deg

Lammende løsepengevirus, ødeleggende verdikjedeangrep, altfor vanlige kontokapringer og utspekulert økonomisk svindel.

23.03.2021

Regnskapsrevisjon vs. forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

KMD har i en uttalelse til FKT klargjort forholdet mellom innholdet i regnskapsrevisjonen og den forenklete etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen.

22.03.2021

Informasjon om ny revisorlov og tilhørende forskrift – møte med Finanstilsynet

NKRF har hatt møte med Finanstilsynet. Bakgrunnen var ny revisorlov og forskrift til denne, som begge trådte i kraft 1. januar 2021.

18.03.2021

Informasjon 2021/05 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor. (Oppdatert: 23.3.2021)


1  |  2  |  3  |  4  |  5