1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

05.11.2020

Pålegg om fjerning av avfall og varsel om tvangsmulkt – kommunens klagesaksbehandling

Sivilombudsmannen ber kommunen om å behandle klagen på nytt.

04.11.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Den nyvalgte kontrollutvalgskomiteen hadde sitt første møte 2. november 2020 på Teams.

03.11.2020

RSK 302 Kontroll av vesentlige budsjettavvik

Utkast til RSK 302 for Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik er sendt på høring med frist 1. desember.

02.11.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.11.2020

Varsling – har kommunerevisjonen en rolle? Part 2

I Kommunerevisoren nr. 2/2020 redegjør advokat Kjerstin F. Løvik og advokatfullmektig Elen S. Gimnæs i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift) for sitt syn på kommunerevisjonens rolle i forbindelse med varsling i kommunene.

01.11.2020

«Et krevende arbeid i koronaens tid»

I anledning NKRFs 75års-jubileum har forbundet gitt ut en bok – «75 år på vakt for fellesskapets verdier» - der vi ser tilbake på viktige begivenheter i vår historie og der vi retter blikket fremover for å sette søkelys på den kommunale og fylkeskommunale revisjonens og kontrollens utfordringer i årene som kommer.

01.11.2020

Revisjon til samfunnets beste

Gratulerer med 75-årsjubileumet! 75 år på vakt for fellesskapets verdier er en bragd de færreste kan skryte av.

01.11.2020

Viktig seier i jubileumsåret

LEDER | Digitalt årsmøte og digitalt jubileum. Hvem skulle trodd det for et år siden? Nå har vi lagt bak oss begge deler – og det fungerte!

30.10.2020

Trusselvurdering 2020

I sin trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.

28.10.2020

NKRF 75 år | Digitalt bokbad – i opptak

Vi feiret NKRFs 75 år på vakt for fellesskapets verdier 27. oktober 2020 med digitalt bokbad. Se opptak av sendingen.

28.10.2020

NKRFs årsmøte 2020 - historisk i jubileumsåret

Mandag 26. oktober 2020 ble NKRFs årsmøte for første gang avviklet digitalt. Og det dagen før forbundet rundet 75 år!

28.10.2020

NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...

Kirsti Torbjørnson er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

28.10.2020

Artikkelprisen 2019

Sébastien M. Hille er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2019.

26.10.2020

Gebyr for ulovlige direkte anskaffelser

KOFA har ilagt Hå kommune gebyr på 146 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av grusmasser og Ålesund kommunale eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler.

22.10.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2020.

21.10.2020

Finanskomiteens innstilling til ny revisorlov klar

Stortingets finanskomite avga 20. oktober sin innstilling til forslaget til ny revisorlov. Loven skal etter planen behandles av Stortinget 5. november og forventes satt i kraft fra 1. januar 2021.

16.10.2020

NKRFs årsmøte 26. oktober 2020 (+)

Sakspapirer m.m. til digitalt årsmøte mandag 26. oktober 2020 kl. 14.00 på Zoom.

16.10.2020

Regjeringen setter ned utvalg som skal se på generalistkommunesystemet

Det norske kommunesystemet er basert på generalistkommuneprinsippet, som innebærer at alle kommuner har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen.

14.10.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Trondheim et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner.

14.10.2020

Skatteinfo nr. 10/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6