Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer 
og praktiske opplysninger om kurs og konferanser.

Når Hva Hvor Påmeldingsfrist Status
4.9–6.9 Den 34. Nordiske Kommunale Revisorkonferansen Esbo, Finland Løpende Go to gate
12.9–13.9 KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022 Oslo 1.8 Åpen
13.9–14.9 Samling for kontrollutvalgssekretariater 2022 Bergen 10.8 Åpen
20.9–21.9 Finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Digitalt 8.9 Nyhet!
17.10–18.10 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022 Kløfta 16.8 Åpen
21.10–18.11 KOMØK'22 – 7 digitale Fredinarer gjennom året Digitalt Løpende Åpen
2.11–3.11 NKRFs Lederkonferanse 2022 TBA 29.9
16.11–17.11 Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022 Gardermoen 29.9
22.11–23.11 A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon Lillestrøm 25.10 Åpen
1.2–2.2 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 Gardermoen 15.12
Når Hva Status
eKurs Kommuneregnskapet for politikere | eKurs Nyhet!
eKurs Forvaltningsrevisjon om økonomistyring | eKurs Nyhet!
eKurs Konsolidert årsregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – kommuneregnskap | eKurs Nyhet!
eKurs Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs Nyhet!
eKurs Arbeidet med misligheter | eKurs Åpen
eKurs Test av kontroller, substanshandlinger og utvalgsmetodikk | eKurs Åpen
eKurs Planlegging av revisjonen og bruk av vesentlighet | eKurs Åpen
eKurs Mva i kommunesektoren – unntakene i kompensasjonsretten | eKurs Åpen
eKurs Etikk og omdømme | eKurs Åpen
eKurs Barnevernsreformen | eKurs Åpen
eKurs Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs Åpen
eKurs Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs Åpen
eKurs Revisjon av inntekter i kommunal sektor | eKurs Åpen
eKurs RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs Åpen

Arbeidet med å planlegge NKRFs kursaktiviteter pågår fortløpende. Vi mottar gjerne forslag og ønsker til post@nkrf.no.