www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

(22. -) 23. oktober: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018 | #offrev18

31. oktober - 1. november: C.2.6 Offentlige anskaffelser

7. - 8. november: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

13. - 14. november: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2018 | #rr18nkrf

► Påmeldingsfrist: (alle over): Snarest!

28. - 29. november: NKRFs Lederkonferanse 2018 | #lk18nkrf

► Påmeldingsfrist: 25. oktober

5. - 6. desember: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist: 1. november

NKRF flytter

Fra fredag 28. september 2018 er NKRFs administrasjon i Oslo på plass i nye lokaler i KS-bygget.

NKRF flytter sammen med nåværende "samboer", IIA Norge, til Haakon VIIs gt. 9. Nærmere bestemt blir vi samlokalisert med KS Bedrift i 6. etasje i Kommunenes Hus (KS-bygget). Det er kun besøksadressen som endres.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Veilederen tar utgangspunkt i bestiller-utførermodellen som ligger til grunn for den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalgets sekretariat beskrives nærmere i veilederen med å dele arbeidsoppgavene i fem kategorier - administrasjon, saksbehandling, utredning, rådgivning og koordinering.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 5/2018

Kommunerevisoren nr. 5/2018I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Tillit og kontroll
    – to sider av samme sak? »» 
► Personvern anno 2018 »»
► Styrevalg i kommunalt eide selskaper »» 
► Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. granskingen av innkjøpssaken i Grimstad og innsyn i ansattes e-poster, på plass under Arendalsuka!, presseetikk i en ny tid, selvkost i kommuneregnskapet og kvalitetskontrollen 2017 – årets kontroller er i gang.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF mener | Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

Daglig leder Rune Tokle, NKRFInnbyggerne skal kunne stole på at fellesskapets midler brukes slik fellesskapet har bestemt. Kontrollutvalgenes rolle er derfor mye viktigere enn den oppmerksomheten de får i mediene og blant innbyggerne.

Mye tyder på at kontrollutvalgenes rolle, og prinsippet om den folkevalgte kontrollen, forsterkes framover. Vi så det sist gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, og gjennom Stortingets vedtak. Der ble det vedtatt at kontrollutvalgene skal styrkes, blant annet gjennom at minste antall medlemmer økes fra tre til fem.

For at ordningen skal være levedyktig framover, er det viktig at både politikere og forvaltning har et bevisst forhold til kontrollutvalgene, og hele tida har fokus på styrking av den kommunale egenkontrollen.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Kommunene har klimautfordringer (DSB)

Kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Les mer »

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

Les mer »

Ber om full gjennomgang av Tolga-saken (KMD, HOD, JBD)

Regjeringen ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp