www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Information in English

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

   NKRF runder 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til endringer i IKS-loven

NKRF forutsetter at de foreslåtte endringene ikke bidrar til å redusere kommunenes muligheter for å etablere IKS'er som utelukkende eller i all hovedsak ivaretar viktige og til dels lovpålagte kommunale oppgaver for sine eierkommuner.

NKRF er fornøyd med at interkommunalt selskap (IKS) fortsatt vurderes som en hensiktsmessig selskapsform.

NKRF mener det er unødvendig med så vidtrekkende endringer i lovverket som det blir foreslått. Forbundet ber departementet vurderer endringene i selvkostregelverket og de som kommer i kommuneloven før en iverksetter så vidtgående endringer i IKS-loven.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

18. - 19. mars: Arena for forvaltningsrevisjon 2015 | ► Påmeldingsfrist: Snarest!

21. - 22. april: A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist: 19. mars


Klikk på bildet for nærmere informasjon om studiet

2015 - 2017: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) | ► Søknadsfrist: 15. april 2015

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015
Den årlige Kontrollutvalgskonferansen ble arrangert for 11. gang 4. - 5. februar på Gardermoen med ca. 550 deltakere fra hele landet.


Programmet omfattet følgende temaer:

Ny kommunelov | Kommunereform | Informasjonssikkerhet | Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater | Korrupsjon | Grå økonomi

Du finner en samleside med all informasjon fra Kontrollutvalgskonferansen 2015 her »

Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte

Kontrollutvalgene har en vesentlig betydning for egenkontrollen, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene.

Dette framkommer av en ny evaluering, som Deloitte har utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2014.

I denne utgaven er noteverktøyet tilpasset revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning. I tillegg er endringene i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift hensyntatt og endringene i regnskapsføring momskompensasjon innarbeidet.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © - 2014-2/2015-1

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp