www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF på Arendalsuka 2018

Under årets Arendalsuke deltar NKRF sammen med Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS. Vi treffes på egen stand i Gågata hele uka. I tillegg inviterer vi til et eget arrangement onsdag 15. august:

Tillit og kontroll - to sider av samme sak?

Vel møtt i Arendal!

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

12. - 13. september: Samling for kontrollutvalgssekretariater 2018 | #kus18nkrf

► Påmeldingsfrist: Snarest!

25. - 26. september: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

26. - 27. september: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge over): 23. august

(22. -) 23. oktober: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018 | #offrev18

Påmeldingsfrist: 13. september

Kommunerevisoren nr. 4/2018

Kommunerevisoren nr. 4/2018I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Stortingets behandling av kommuneloven
     - en viktig seier for oss – og kommunene »» 
► Stikkprøver i revisjon: Detaljtesting »»
► Eie, kjøpe eller leie? Konkurranseutsetting i norske kommuner »» 

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. artikkelprisen 2017, risiko i kommunale IT-systemer – et nasjonalt blikk, veileder i selskapskontroll – på høring, kontroll med offentlig eierskap, kriminelle satser på norske kommuner og årsmøtet 2018 - – ingen store overraskelser.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRFs fagkonferanse og årsmøte 2018

Nok et vellykket fagkonferanse- og årsmøtearrangement er gjennomført.
Arrangementet foregikk i Drammen 12. - 13. juni med nærmere 150 deltakere fra hele landet. Hovedtemaene på fagkonferansen var bl.a. ny kommunelov og digitalisering.

► Her finner du dokumentasjon m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2018 »

NKRFs årsmøte 2018 vedtok krav om obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

► Her kan du lese artikkelen "NKRFs årsmøte 2018 - ingen store overraskelser" »

Stortingets behandling av ny kommunelov

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.

Innst. 369 L (2017-2018), som er den offisielle betegnelsen på komiteinnstillingen, inneholder ingen store overraskelser. Stortinget behandlet forslaget til ny kommunelov 7. og 11. juni 2018. [Saken er oppdatert etter stortingsbehandlingen]

Vi har oppsummert noen av komiteens merknader og Stortingets vedtak av betydning for områdene kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, revisjon, internkontroll, økonomiforvaltning og selvkost.

Les mer »

NKRF mener: Like krav - like muligheter

Per Olav Nilsen (t.v.) og Rune TokleHvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.

I Kommunal Rapport 25. april etterlyser Per Hanstad i Den norske Revisorforening at det stilles samme krav om autorisasjon for kommunale revisorer som for private revisorer. NKRF har ikke noe imot at det stilles slike krav, men Hanstad hopper bukk over et viktig poeng, nemlig at det i dag ikke er likebehandling av praksis fra privat og kommunal revisjon.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” (UHM)

Svensk veiledning til hjelp i arbeidet med å kontrollere leverandører og underleverandører for ikke å inngå avtaler med useriøse firmaer.

Les mer »

Krav til bruk av elektronisk kommunikasjon (KS)

Fra 1. juli 2018 skal all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandører i offentlige anskaffelser skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler.

Les mer »

Grunnkurs - Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

Vi inviterer til det årlige kurset i planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjon 26. - 27. september 2018 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 23. august.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp