www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

   NKRF runder 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

God sommer!

NKRFs administrasjon er ubetjent i tiden 13. juli - 7. august. I denne perioden vil svar på e-posthenvendelser og oppdatering av våre nyhetssider bare skje sporadisk. Ved behov kan vi kontaktes på mobiltelefon 957 00 541.

Kommunerevisoren nr. 4/2015

Kommunerevisoren nr. 4/2015I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Selskapskontrollen styrkes »» 
► EØS-avtalens regler om offentlig støtte
    - kommunale utfordringer »»
► Accountability - hvordan opplever ledere i det offentlige
    det å bli stilt til ansvar »» 
► Kronikk: Litteraturfestivalen på Lillehammer og FIFA
    - etikk og det kollektive ansvaret »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. Lean – hvorfor bruke energi på et system som er utviklet for å produsere biler?, samfunnsengasjement – et etisk dilemma?, NKRFs årsmøte 2015 og Hva skjer?

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

15. sept.: A.2.44 Intern kvalitetskontroll | ► Påmeldingsfrist: 13. aug.

16. - 17.sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2015

22. - 23. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

22. - 23. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

► Påmeldingsfrist (de tre foran): 20. august

14. - 15. okt. C.2.6 Offentlige anskaffelser | ► Påmeldingsfrist: 10. sept.

20. - 21. okt. A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

► Påmeldingsfrist: 17. sept.

29. - 30. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»! | ► Påmeldingsfrist: 24. sept.

NKRFs Fagkonferanse 2015

Den årlige Fagkonferansen ble arrangert 8. - 9. juni i Kristiansand med ca. 150 deltakere fra hele landet. Som vanlig ble konferansen avholdt i etterkant av NKRFs årsmøte 7. juni.

Programmet omfattet følgende temaer:

Kommunesammenslåing | Ny kommunelov | Revisoretikk og samfunnsansvar | Vesentlighet | God kommunal revisjonsskikk/regnskapsskikk | Hva er en bærekraftig strategi for et eldre samfunn | Effektivitetsutvikling

Du finner en samleside med all informasjon fra Fagkonferansen 2015 her »

Gjenvalgt og hedret

Styreleder Per Olav Nilsen - 2015-17

Styreleder Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt av NKRFs årsmøte 2015 for nye to år. Han har innehatt dette vervet siden 2004 og tar nå fatt på sin sjuende lederperiode. Under årsmøtemiddagen ble han hedret for sin store innsats og tildelt forbundets hederstegn i gull. Han ble dermed den åttende i forbundets 70-årige historie som kan smykke seg med denne hedersbevisningen.

Årsmøtet ble avviklet søndag 7. juni på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand.

► Her kan du lese mer fra NKRFs årsmøte 2015 »

NKRF overtar sekretariatet for FKT

NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015.

Avtalen gjelder i første omgang fram til utgangen av 2017, med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Fortsatt nedgang i oljeskattene (SSB)

Fra januar til juni i år ble det betalt inn 439 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. 20 mrd. mindre enn i den samme perioden i fjor.

Les mer »

Høring - revisors rapportering (DnR)

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning.

Les mer »

Første dom om ilagt overtredelsesgebyr (KOFA)

KOFA gis fullt medhold i sin første rettssak om ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse i Lenvik kommune.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp