www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

26. - 27. april: A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon | ► Påmeldingsfrist: Snarest!

10. - 11. mai: A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon | ► Påmeldingsfrist: 5. april

22. - 23. mai: KOMØK 2017 | ► Påmeldingsfrist: 20. april

Arena for forvaltningsrevisjon 2017

NKRF arrangerte den årlige Arena for forvaltningsrevisjon 15. - 16. mars 2017 i Lillestrøm.

Arenaen, som ble avholdt for 16. gang, har etablert seg som den viktigste møteplassen for kommunale forvaltningsrevisorer. I år var ca. 70 forvaltningsrevisorer og noen kontrollutvalgssekretærer til stede og fikk faglig påfyll fra et innholdsrikt program.

Les mer »

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

Den nye revisjonsberetningen representerer en ny tilnærming til revisjonsberetningen fra standard formuleringer til skreddersøm.

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 2/2017

Kommunerevisoren nr. 2/2017I nettutgaven av nr. 2 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: I forkant av utfordringene
    – på utkikk etter løsningene »» 
► Fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap i
    kommuner/fylkeskommuner »»
► Bestiller-/utførermodellen og rolleavklaring »» 
► Kronikk: Nonsjalanse som korrupsjonsrisiko »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017, barn som blir borte fra barnevernet og om økonomiregelverket i kommuner/fylkeskommuner og i staten er de «gode tiltakenes fiende»?

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

I demokratiets tjeneste

Daglig leder Rune Tokle, NKRFArbeidet i et kontrollutvalg er viktig for demokratiet. Derfor er det på sin plass med litt anerkjennelse til alle dem som gjør en jobb i dette vervet.

Å sitte i et kontrollutvalg er arbeidskrevende, det gjøres på fritida – og det er kanskje ikke så glamorøst heller. For det er vel «problemsakene», og feilene, som får oppmerksomhet. Derfor kan det være en idé å børste støv av det overordnete for å reflektere over samfunnsoppdraget – og for å få inspirasjon!

Les mer »

NKRFs Bodhild Laastad med ny bok

Boka "Når revisjonen banker på - Forvaltningsrevisjon fra A til Å" ble nylig utgitt på Kommuneforlaget.

Boka gir en grundig innføring i hva forvaltningsrevisjon er og den rolle den spiller i det kommunale ansvarssystemet. Revisjonens fremgangsmåter og metoder blir beskrevet slik at den som blir revidert får et bilde av hva en kan forvente seg.

Målgruppe for boka er i utgangspunktet ikke revisorer, men ledere på alle nivåer i kommunale virksomheter. Politikere i kontrollutvalg og personer med interesse og ansvar for kontroll av det offentlige vil også ha stor nytte av boka.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp