www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Høringsuttalelse til forenkling av anskaffelsesregelverket

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF Leder Kirsti Torbjørnson, NKRFs forvaltningsrevisjonkomiteNKRF har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

NKRF støtter de fleste forslagene om forenkling i regelverket, men ikke forslaget om at de grunnleggende prinsippene i loven ikke skal gjelde ved anskaffelser under kr 100 000.

Les mer »

NKRF på Stortingshøring for utsatt offentlighet

F.v.: Styreleder Per Olav Nilsen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken (Foto: Stortingets nett-tv)NKRF deltok på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for revisors rapporter.

Prinsipielt ønsker NKRF at det er likelydende taushetsbestemmelser for statlig og kommunal revisjon, men finner likevel at det foreliggende forslaget er dekkende for revisors funksjon og støtter derfor forslaget til ny bestemmelse om revisors taushetsplikt.

NKRF er for åpenhet, men ikke før rapporten er ferdig, det vil si når kontrollutvalget har mottatt rapporten. Den foreslåtte endringen vil ikke være til hinder for at media kan foreta samtidige undersøkelser.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

28. - 29. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

30. - 31. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»!

4. - 5. nov.: Møteplass for selskapskontroll 2014

5. - 6. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

12. - 13. nov.: NKRFs Lederkonferanse 2014 

19. - 20. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2014

26. - 27. nov.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

4. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester - nye retningslinjer | ► Påmeldingsfrist: 30. oktober

9. des.: A.2.49 Oppdateringskurs revisjonsmetodikk Nyhet! | Påmeldingsfrist: 5. nov.

9. - 10. des.: B.1.7 Kommunal økonomi og regnskap for ikke-økonomer | Påmeldingsfrist: 6. nov.


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Siv Jensen skal vurdere praksiskravet

Finansminister Siv Jensen (FrP) Foto: Rune KongsroI et svar på et skriftlig spørsmål fra KrF sier finansministeren at hun skal påse at praksiskravet og hva slags praksis som skal godkjennes skal vurderes i en kommende utredning av revisorloven.

Lederen av Stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen (KrF), har i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP) spurt om hva finansministeren vil gjøre for å sikre at faktisk revisjonspraksis legges til grunn for bevilling, og ikke hva slags organisasjon (les: privat eller offentlig selskap) revisoren er ansatt i?

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 5/2014

Kommunerevisoren nr. 5/2014I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Pensjonsutfordringen »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 1 »»
► E-handel – hva er det og har det betydning for
    regnskapsrevisor? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, kontrollutvalg: arena for kontroll og for utvikling?, hvorfor er de så gode?, mål – trenger kommunene det? og fagsjef i KS, Dag-Henrik Sandbakkens kronikk: Kommunene har ulike forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

Til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Anbefaler overgang til full-digitale løsninger i kommunene (Helsedirektoratet)

Direktoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området inneholder råd til kommunene, og omtaler spesielt overgangen fra analog til digital trygghetsalarm.

Les mer »

Etterleves samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak? (KS)

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et av de viktigste virkemidlene som skal bidra til å realisere målsetningene ved samhandlingsreformen.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til endringer i regnskapsforskriften til koml. § 48 – noteopplysninger

NKRF er enig i at det foreslåtte kravet til noteopplysninger er hensiktsmessig for å ivareta EØS-avtalen, men det er uheldig med en regel som er avgrenset til en konkret tjeneste.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp