www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF mener: Like krav - like muligheter

Per Olav Nilsen (t.v.) og Rune TokleHvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.

I Kommunal Rapport 25. april etterlyser Per Hanstad i Den norske Revisorforening at det stilles samme krav om autorisasjon for kommunale revisorer som for private revisorer. NKRF har ikke noe imot at det stilles slike krav, men Hanstad hopper bukk over et viktig poeng, nemlig at det i dag ikke er likebehandling av praksis fra privat og kommunal revisjon.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 3/2018

Kommunerevisoren nr. 3/2018I nettutgaven av nr. 3 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Vår unike posisjon »» 
► Styring av kommunale selskaper
     - for mye frihet eller for mye styring? »»
► Kvalitet i revisjon »» 
► Kronikk: Mer – eller mer effekt av
     - egenkontroll og internkontroll? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. rivalisering eller samarbeid i jakten på suksess, erfaringer med samarbeid om forvaltningsrevisjon og revisjon og kunstig intelligens – som en firkantet kloss i et rundt hull – eller hånd i hanske?

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF i komitehøring på Stortinget

NKRF deltok på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om regjeringens forslag til ny kommunelov.

I den knappe tilmålte tiden valgte NKRF å fokusere på to hovedtemaer: ulike forslag som vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen og behovet for å se forslaget til ny kommunelov i sammenheng med arbeidet med ny revisorlov.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

28. - 29. mai: KOMØK18 - Kommuneøkonomikonferansen 2018 | #komøk18

12. - 13. juni: NKRFs Fagkonferanse 2018 | #fk18nkrf

► Påmeldingsfrist (begge over): Snarest!

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Styreleder Per Olav Nilsen i NKRF er i all hovedsak fornøyd med forslaget. NKRF vil imidlertid følge opp en del forhold i forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget, og ikke minst i det påfølgende forskriftsarbeidet.

Les mer »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp