www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

16. - 17. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

17. - 18. sept.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

17. - 18. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2014

23. - 24. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

14. - 15. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

16. - 17. okt.: A.1.0 Intro - regnskapsrevisjon

28. - 29. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

► Påmeldingsfrist (alle foran): 11. september

30. - 31. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»! | ► Påmeldingsfrist: 25. september


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Kommunerevisoren nr. 5/2014

Kommunerevisoren nr. 5/2014I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Pensjonsutfordringen »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 1 »»
► E-handel – hva er det og har det betydning for
    regnskapsrevisor? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, kontrollutvalg: arena for kontroll og for utvikling?, hvorfor er de så gode?, mål – trenger kommunene det? og fagsjef i KS, Dag-Henrik Sandbakkens kronikk: Kommunene har ulike forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

NKRF stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. NKRF har særlig vurdert hvilken betydning de foreslåtte forskriftsendringene har for kommunal sektor.

Les mer »

Egenkapitalinnskudd i KLP

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFLeder Ingvar Linde, NKRFs regnskapskomiteNKRF ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta opp spørsmål rundt innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP fordelt over flere år til ny vurdering.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har i 2014 vedtatt revidert KRS nr. 7 (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. Den reviderte standarden kan etter NKRFs vurdering ha betydning for en uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet til NKK fra 2008.

NKRF anser at det nå foreligger nye relevante opplysninger i saken og ber derfor departementet ta spørsmålet opp til ny vurdering.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

Til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

Ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Les mer »

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse (foa.no)

KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper.

Les mer »

Forbundslederen har ordet: Pensjonsutfordringen

NKRF er fortsatt av den mening at en fordeling av premieavviket over flere år bryter med grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp