www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

   NKRF rundet 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

2. - 3. des.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

3. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

► Påmeldingsfrist (begge foran): Snarest!

12. - 13. jan.: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet | Påmeldingsfrist: 9. des.

19. - 20. jan.: A.2.48 Å skrive gode rapporter | Påmeldingsfrist: 16. des.

3. - 4. feb.: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016 | Påmeldingsfrist: 17. des.

Kommunerevisoren nr. 6/2015

Kommunerevisoren nr. 6/2015I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Nye utvalg - nye muligheter,
    men … »» 
► Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget! »»
► Vesentlighetsbegrepet – praktisering i kommunal revisjon »» 
► Kronikk: Tillit til lokaldemokratiet »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. prosjektmodeller i kommunesektoren: mye å hente på grundigere tidligfasevurderinger, forvaltningsrevisjon – eit nyttig verktøy?, hvordan styrke selskapskontrollen i kommunene?, og anskaffelse av kommunale revisjonstjenester og effekten av konkurranse.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF har rundet 70 år | #NKRF70

Norges Kommunerevisorforbund ble stiftet 27. oktober 1945. Stiftelsesmøtet fant sted på Ingeniørenes Hus i Oslo.

Bak initiativet sto daværende Akershus Kommunerevisorers forening med S. Alex Bjerkås (NKRFs første formann) i spissen. Utsendinger fra 13 fylker var til stede, og det var på dette tidspunktet allerede etablert lokalforeninger i mange av landets fylker.

Les mer » | #NKRF70

Unn Helen Aarvold oppnevnt i nytt revisorlovutvalg

Statsaut. revisor Unn Helen AarvoldKommunerevisoren i Oslo, Unn Helen Aarvold, er oppnevnt som medlem og NKRFs representant i et nytt lovutvalg for revisjons- og regnskapsførerregelverket.

Kongen i statsråd har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Utvalget er bredt sammensatt og skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Kontrollutvalgskonferansen 2016

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Referat m.m. fra møte i nettverk for tilskudd (DFØ)

Temaet for møtet var bruk av revisorattestasjon ved kontroll og oppfølging av tilskuddsordninger. Både NKRF og DnR deltok.

Les mer »

Nett-tv og presentasjoner fra Forvaltningskonferansen 2015 (Difi)

Den årlige Forvaltningskonferansen ble avholdt 19. november i Oslo. Årets tema var "Kommunereformen – hva nå med staten?".

Les mer »

Kompensasjon for merverdiavgift - kulturhus mv. (Skatteetaten)

Skatteetaten beskriver begrensningene i retten til momskompensasjon.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp