www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2016.

Regnskapsmappen er ment å være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2016. For at Regnskapsmappen i tillegg også skal være til nytte i det løpende regnskapsarbeidet i 2017, er det tatt inn enkelte skjemaer tilpasset regelverk gjeldende for 2017. I 2017-versjonen av skjemaene vedrørende merverdiavgift, er det gjort vesentlige endringer som følge av ny mva-melding som gjelder fra 2017.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

17. - 18. jan.: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet | ► Påmeldingsfrist: 15. des.

19. jan.: Praktisk kurs: Oppdag korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig! Nyhet! | ► Påmeldingsfrist: 12. jan.

1. - 2. feb.: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 | Påmeldingsfrist: 15. des.

Kommunerevisoren nr. 6/2016

Kommunerevisoren nr. 6/2016I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Praksisgodkjenning for
     regnskapsrevisorer »» 
► Digitalisering, effektivisering og revisors kompetanse
     – utfordringer sett fra Oslo »»
► Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg
     og sekretariat »» 
► Kronikk: Finansiell revisjon må forenkles og
     effektiviseres »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. særaldersgrenser i brannvesenet – undersøkelsessak i Rogaland Brann og Redning og NKRFs høringsuttalelse til ny kommunelov.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Høringsuttalelse til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFNKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Det legges størst vekt på områdene økonomiforvaltning, kontrollutvalg og -sekretariater og revisjon i uttalelsen.

Les mer »

NKRF får ny daglig leder

Rune Tokle - ny daglig leder i NKRFStyret i Norges Kommunerevisorforbund har ansatt Rune Tokle (46) som ny daglig leder. Han tiltrer stillingen senest 1. januar 2017.

Rune Tokle har allsidig erfaring fra privat og offentlig sektor, samt fra politikk og organisasjon. Han er diplomert intern revisor og Cand. Scient. med hovedfag i matematikk og mellomfag i samfunnsøkonomi.

Les mer »

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen. Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor.

Les mer »

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave (nov. 2015)Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er tilgjengelig for salg.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter andre utgaven i 2011.

Hovedinnholdet består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Kontrollutvalgskonferansen 2017
Til Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - oppdatering

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

En hedersmann ble Årets kommunaløkonom (NKK)

Prisen Årets kommunaløkonom 2016 er tildelt Leidulf Skarbø, tidligere økonomisjef i Oppdal, nå revisor i Revisjon Fjell IKS. Gratulerer!

Les mer »

Budsjettundersøkelsen 2017 (KS)

Kommunene planlegger å bruke mer penger på alle tjenesteområdene til neste år og forventer størst utgiftsvekst innen sosialtjenester. Mens fylkesveier har den største veksten i fylkeskommunene.

Les mer »

Kommunesektoren og avtalen om statsbudsjettet 2017 (KS)

Kommunerammen øker med ca. 1,5 mrd. kr, men handlingsrommet for kommuner og fylkeskommuner blir likevel noe redusert.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp