www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Telefon 23 23 97 00 er for tiden ute av drift

Fasttelefonene i Oslo er ute av drift!

Sentralbordnummeret (23 23 97 00) til NKRF er for tiden ute av drift.

Vennligst kontakt de ansatte på deres mobilnummer.

Se her »

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

Den nye revisjonsberetningen representerer en ny tilnærming til revisjonsberetningen fra standard formuleringer til skreddersøm.

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

15. - 16. mars: Arena for forvaltningsrevisjon 2017 | ► Påmeldingsfrist: Snarest!

26. - 27. april: A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon | ► Påmeldingsfrist: 23. mars

10. - 11. mai: A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon | ► Påmeldingsfrist: 5. april

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017Den årlige Kontrollutvalgskonferansen | #ku17nkrf | ble arrangert for 13. gang 1. - 2. februar i The Qube på Gardermoen med ca. 700 deltakere fra hele landet.

Programmet omfattet bl.a. følgende temaer:

Etikk | Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet | Varsling og ytringsfrihet | Folkevalgt kontroll | Korrupsjon | Kommune-/regionreform | Kommuneøkonomi

Her finner du en samleside med all informasjon om Kontrollutvalgskonferansen 2017 »

I demokratiets tjeneste

Daglig leder Rune Tokle, NKRFArbeidet i et kontrollutvalg er viktig for demokratiet. Derfor er det på sin plass med litt anerkjennelse til alle dem som gjør en jobb i dette vervet.

Å sitte i et kontrollutvalg er arbeidskrevende, det gjøres på fritida – og det er kanskje ikke så glamorøst heller. For det er vel «problemsakene», og feilene, som får oppmerksomhet. Derfor kan det være en idé å børste støv av det overordnete for å reflektere over samfunnsoppdraget – og for å få inspirasjon!

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 1/2017

Kommunerevisoren nr. 1/2017I nettutgaven av nr. 1 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Godt nytt år! »» 
► Samspill og rolleavklaringer »»
► Årsoppgjørsrevisjonen 2016 »» 
► Kronikk: Tar dere godt nok vare på varslerne? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. «De glemte barna» - fra et lukket til et åpent barnevern, NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – hva viser det?, over 40 år med kommunal revisjon – en senior går av og høringer - et verktøy for kontrollutvalget?.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRFs Bodhild Laastad med ny bok

Boka "Når revisjonen banker på - Forvaltningsrevisjon fra A til Å" ble nylig utgitt på Kommuneforlaget.

Boka gir en grundig innføring i hva forvaltningsrevisjon er og den rolle den spiller i det kommunale ansvarssystemet. Revisjonens fremgangsmåter og metoder blir beskrevet slik at den som blir revidert får et bilde av hva en kan forvente seg.

Målgruppe for boka er i utgangspunktet ikke revisorer, men ledere på alle nivåer i kommunale virksomheter. Politikere i kontrollutvalg og personer med interesse og ansvar for kontroll av det offentlige vil også ha stor nytte av boka.

Les mer »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2016.

Regnskapsmappen er ment å være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2016. For at Regnskapsmappen i tillegg også skal være til nytte i det løpende regnskapsarbeidet i 2017, er det tatt inn enkelte skjemaer tilpasset regelverk gjeldende for 2017. I 2017-versjonen av skjemaene vedrørende merverdiavgift, er det gjort vesentlige endringer som følge av ny mva-melding som gjelder fra 2017.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp