www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisoren nr. 4/2016

Kommunerevisoren nr. 4/2016I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Et samlet forbund møter utfordringene »» 
► Kildevern i kommunal revisjon »»
► Delegasjon - effektiv styring »» 
► Kronikk: Korrupsjonsranking - en idé også i Norge »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. kvalitetskontroll 2015 - noen refleksjoner, mva-kompensasjon - nytt i 2017?, klimaregnskapet i Østfold Energi AS, NKRFs årsmøte 2016 og debattinnlegget: Kommunelovutvalget - en krigserklæring mot kontrollutvalgssekretariatene?.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF søker ny daglig leder

Du vil få store påvirkningsmuligheter på egne arbeidsoppgaver, men hovedoppgaven er å lede sekretariatet administrativt og faglig, samt være bindeleddet mellom sekretariatet og styret. Du skal være tilgjengelig for bedriftsmedlemmene og tillitsvalgte i organisasjonen.

Søknadsfrist: 31. august

Les mer »

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen. Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2016 | ► Påmeldingsfrist: 11. aug.

21. - 22. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon | ► Påmeldingsfrist: 18. aug.

28. - 29. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap | ► Påmeldingsfrist: 25. aug.

25. - 26. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2016 | ► Påmeldingsfrist: 8. sept.


MBA i offentlig revisjon - enkeltmoduler | NHH Executive

Høsten-16: Modul 4: Offentlig rett | ► Søknadsfrist: 31. aug.

NKRFs Fagkonferanse 2016

Den årlige Fagkonferansen ble arrangert 13. - 14. juni i Bodø med ca. 125 deltakere fra hele landet. Som vanlig ble konferansen avholdt i etterkant av NKRFs årsmøte 12. juni.

Programmet omfattet følgende temaer:

Kommunereform | Konsernperspektivet | Digitalisering og informasjonssikkerhet | Ny kommunelov | Revisjon på anbud | Kvalitetskontroll | Kommuner som lærende organisasjoner | Hvordan gå fram for å utnytte læringspotensialet i en forvaltningsrevisjon

Du finner en samleside med all informasjon fra Fagkonferansen 2016 her »

Veilederen i forvaltningsrevisjon er revidert

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon kommer nå i fjerde utgave. Den er en revisjon av den forrige veilederen fra 2006, og er oppdatert i forhold til revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og utviklingen på fagområdet.

Veilederen, som nå er fritt tilgjengelig i pdf-versjon, omhandler hvordan forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Les mer »

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - ny utgave

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave (nov. 2015)Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er nå tilgjengelig for salg.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter andre utgaven i 2011.

Hovedinnholdet består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagonferanse i offentlig revisjon 2016

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen (KMD)

Veilederen er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

Les mer »

Fire kommuner får gebyr for å ha publisert sensitive personopplysninger (Datatilsynet)

Datatilsynet har gitt kommunene Askvoll, Os (i Hordaland), Årdal og Harstad overtredelsesgebyr på mellom 75 000 og 150 000 kroner.

Les mer »

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen fristen (KMD)

1. juli går fristen for kommunenes vedtak i kommunereformen ut.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp