www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

NKRF er i hovedsak enig i de forslag som fremmes av lovutvalget og at den nye oppbyggingen av loven virker fornuftig. Loven framstår som ny, men realiteten i revisjonens innhold endres ikke tilsvarende, og henvisning til god skikk opprettholdes.

Les mer »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

17. - 18. jan.: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

► Påmeldingsfrist: Snarest!

31. jan.: Hvordan oppdage korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig? Nyhet!

► Påmeldingsfrist: 26. jan.

7. - 8. feb.: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

Påmeldingsfrist: 19. des.

Kommunerevisoren nr. 6/2017

Kommunerevisoren nr. 6/2017I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida »» 
► Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det
    skjer »»
► Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? »» 
► Kronikk: Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i
    kommunesektoren? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. folkevalgt lederskap i den kommunale organiseringsjungelen, bestiller-utførermodellen og rolleavklaring, regnskapsmessige problemstillinger ved kommunesammenslåinger, kommentar til innlegget "Oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat" i nr. 4/2017 og formål med internrevisjon - en oppklaring.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

Les mer »

Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader (Difi)

Med Difis nye verktøy for livssykluskostnader kan du planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse.

Les mer »

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp