www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Siv Jensen skal vurdere praksiskravet

Finansminister Siv Jensen (FrP) Foto: Rune KongsroI et svar på et skriftlig spørsmål fra KrF sier finansministeren at hun skal påse at praksiskravet og hva slags praksis som skal godkjennes skal vurderes i en kommende utredning av revisorloven.

Lederen av Stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen (KrF), har i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP) spurt om hva finansministeren vil gjøre for å sikre at faktisk revisjonspraksis legges til grunn for bevilling, og ikke hva slags organisasjon (les: privat eller offentlig selskap) revisoren er ansatt i?

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

28. - 29. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

30. - 31. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»!

4. - 5. nov.: Møteplass for selskapskontroll 2014

5. - 6. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

12. - 13. nov.: NKRFs Lederkonferanse 2014 

19. - 20. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2014

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

26. - 27. nov.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner | ► Påmeldingsfrist: 23. oktober

4. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester - nye retningslinjer | ► Påmeldingsfrist: 30. oktober

9. des.: A.2.49 Oppdateringskurs revisjonsmetodikk Nyhet! | Påmeldingsfrist: 5. nov.

9. - 10. des.: B.1.7 Kommunal økonomi og regnskap for ikke-økonomer | Påmeldingsfrist: 6. nov.


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Utsatt offentlig­het er en fordel

Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRFUtsatt offentlighet av en uferdig revisjonsrapport gir rettssikkerhet for den reviderte og bidrar til at den offentlige debatten tar utgangspunkt i riktig faktum.

Regjeringen har foreslått endringer i kommunelovens bestemmelse om revisors taushetsplikt og endring av offentlighetsloven vedrørende utsatt innsyn i uferdige rapporter fra revisor.

- Det er ikke snakk om å unnta mer fra offentlighet, men når offentlighet inntrer, presiserer daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF, i et debattinnlegg på Kommunal Rapport Meninger.

Les hele debattinnlegget her »

Kommunerevisoren nr. 5/2014

Kommunerevisoren nr. 5/2014I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Pensjonsutfordringen »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 1 »»
► E-handel – hva er det og har det betydning for
    regnskapsrevisor? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, kontrollutvalg: arena for kontroll og for utvikling?, hvorfor er de så gode?, mål – trenger kommunene det? og fagsjef i KS, Dag-Henrik Sandbakkens kronikk: Kommunene har ulike forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

Til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Ikke bare tilbydere, også tilbud kan avvises fra konkurransen (foa.no)

Det er ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. På bestemte vilkår.

Les mer »

Pleie- og omsorgstjenesten 2013 (SSB)

Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2013 på nesten 8 prosent.

Les mer »

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Riksrevisjonen)

- Alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp