www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Veilederen i forvaltningsrevisjon er revidert

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon kommer nå i fjerde utgave. Den er en revisjon av den forrige veilederen fra 2006, og er oppdatert i forhold til revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og utviklingen på fagområdet.

Veilederen, som nå er fritt tilgjengelig i pdf-versjon, omhandler hvordan forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

24. mai: Forslag til ny kommunelov - Værnes Nyhet!
30. mai: Forslag til ny kommunelov - Gardermoen Nyhet!
31. mai: Forslag til ny kommunelov - Kristiansand Nyhet!

26. - 27. mai: KOMØK16 - Kommuneøkonomikonferansen 2016

13. - 14. juni: NKRFs Fagkonferanse 2016

► Påmeldingfrist (alle over): Snarest!


MBA i offentlig revisjon - enkeltmoduler | NHH Executive

Våren-16: Modul 3: Budsjettering og regnskapsføring | ► Søknadsfrist: 2. mai

Høsten-16: Modul 4: Offentlig rett | ► Søknadsfrist: 31. aug.

Forslag til ny kommunelov

Kommunelovutvalget leverte 10. mars sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslaget til ny kommunelov inneholder en rekke endringer av betydning for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunene.

Les mer »

► NKRF inviterer til tre seminarer i slutten av mai om forslaget til ny kommunelov:
    Værnes, Gardermoen og Kristiansand.

Dialogforum for offentlig revisjon er etablert

Onsdag 30. mars inviterte Riksrevisjonen til første møte i Dialogforum for offentlig revisjon.

Forumet ble åpnet av riksrevisor Per-Kristian Foss. De øvrige organisasjonene som deltok var Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), Revisorforeningen (DnR) og NKRF.

Les mer »

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - ny utgave

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave (nov. 2015)Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er nå tilgjengelig for salg.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter andre utgaven i 2011.

Hovedinnholdet består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp