www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

16. - 17. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

17. - 18. sept.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

17. - 18. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2014

Påmeldingsfrist (alle over): 14. august

23. sept.: A.2.44 Intern kvalitetskontroll

23. - 24. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge foran): 21. august


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Kommunerevisoren nr. 4/2014

Kommunerevisoren nr. 4/2014I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Nytt forslag om revisors taushetsplikt
    - seier for NKRF »» 
► Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og
     korrupsjon blir avdekket?  »»
► Hvorfor er de så gode? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, regnskapsregler og pensjon, samfunnsengasjement – trussel eller styrke?, NKRFs årsmøte 2014, artikkelprisen 2013 og spesialrådgiver i Transparency International Norge, Tor Dølviks kronikk: Antikorrupsjon i kommunene – på bred front.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRFs Årsmøte og Fagkonferanse 2014

NKRFs Fagkonferanse 2014NKRF avholdt sitt årlige arrangement med årsmøte og fagkonferanse 15. - 17. juni 2014 på Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo i strålende sommervær.

Fagkonferansen ble som vanlig avholdt i kjølvannet av forbundets årsmøte. Programmet var variert og rikholdig og med mange dagsaktuelle temaer. Det var nærmere 150 deltakere fra hele landet i løpet av arrangementet.

Les mer om årsmøtet » og fagkonferansen »

Artikkelprisen 2013

Kommunerevisorens artikkelpris for 2013 er tildelt Bodhild LaastadBodhild Laastad er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2013.

Laastad, som til daglig er seniorrådgiver i NKRF, er tildelt artikkelprisen 2013 for artiklene «20 år med kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon» i Kommunerevisoren nr. 1/2013 og «Revisors rolle i forvaltningsrevisjon» i Kommunerevisoren nr. 2/2013. De er begge skrevet i anledning av 20-årsmarkeringen av kommuneloven.

Artikkelprisen, som er delt ut siden 1995, tildeles etter flere kriterier, bl.a. at artikkelen/-e skal ta opp et aktuelt tema og ha faglig tyngde samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

Les mer »

Full seier for NKRF

Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRFRegjeringen foreslår lovendringer om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for foreløpige revisjons-/ selskapskontrollrapporter.

Regjeringens forslag om revisors taushetsplikt er i tråd med høringsforslaget. Problemstillingene knyttet til kildevern og muligheten for at manglende taushetsplikt kan utnyttes til ulovlige formål synes å være dekket av forslaget.

Regjeringen foreslår også å innføre utsatt offentlighet for revisors rapporter til kontrollutvalget til endelig rapport er mottatt, det samme gjelder rapporter om selskapskontroll, uavhengig av hvem som avgir rapporten.

- NKRF er meget tilfreds med den løsningen som er foreslått, sier daglig leder i NKRF, Ole Kristian Rogndokken, i en kommentar.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

Til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Høring - Rammeverk for attestasjonsoppdrag - ISAE 3000 (DnR)

ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon" og justert "Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag" på høring.

Les mer »

Ideelle organisasjoner kan ikke skjermes for konkurranse (KS)

Unntaket for ideelle organisasjoner til å foreta kjøp av helse- og sosialtjenester kan ikke videreføres etter innføringen av nytt anskaffelsesdirektiv fra EU.

Les mer »

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom (Skatteetaten)

Fra 1. juli er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp