www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Information in English

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

   NKRF runder 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

28. - 29. mai: KOMØK - Kommuneøkonomikonferansen 2015

► Påmeldingsfrist: 28. april

8. - 9. juni: NKRFs fagkonferanse 2015

► Påmeldingsfrist: Snarest!


Klikk på bildet for nærmere informasjon om studiet

2015 - 2017: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive)

► Søknadsfrist (forlenget): 4. mai 2015

NKRFs høringsuttalelse til endringer i IKS-loven

NKRF forutsetter at de foreslåtte endringene ikke bidrar til å redusere kommunenes muligheter for å etablere IKS'er som utelukkende eller i all hovedsak ivaretar viktige og til dels lovpålagte kommunale oppgaver for sine eierkommuner.

NKRF er fornøyd med at interkommunalt selskap (IKS) fortsatt vurderes som en hensiktsmessig selskapsform.

NKRF mener det er unødvendig med så vidtrekkende endringer i lovverket som det blir foreslått. Forbundet ber departementet vurderer endringene i selvkostregelverket og de som kommer i kommuneloven før en iverksetter så vidtgående endringer i IKS-loven.

Les mer »

Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte

Kontrollutvalgene har en vesentlig betydning for egenkontrollen, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene.

Dette framkommer av en ny evaluering, som Deloitte har utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2014.

I denne utgaven er noteverktøyet tilpasset revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning. I tillegg er endringene i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift hensyntatt og endringene i regnskapsføring momskompensasjon innarbeidet.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til NKRFs fagkonferanse 2015

Til KOMØK 2015
   KOMØK 28. - 29. mai 2015, Oslo

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser (SSB)

Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet, og hvilke kommuner er dyre eller billige i drift?

Les mer »

Første sammenslåing i kommunereformen (KMD)

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner blir én kommune (Sandefjord) fra 1. januar 2017. Sandefjord distriktsrevisjon skal forestå revisjon av etablering av ny kommune.

Les mer »

Skatteinfo nr. 3/2015 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp