www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Høringsuttalelse til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFNKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Det legges størst vekt på områdene økonomiforvaltning, kontrollutvalg og -sekretariater og revisjon i uttalelsen.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

25. - 26. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2016

25. - 26. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

2. - 3. nov.: NKRFs Lederkonferanse 2016

15. - 16. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2016

23. - 24. nov.: Møteplass for selskapskontroll 2016

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

30. nov.: A.2.50 Revisjonsbevis - utvalgte emner Nyhet! | ► Påmeldingsfrist: 27. okt.

1. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester | ► Påmeldingsfrist: 27. okt.

6. - 7. des.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner | ► Påmeldingsfrist: 3. nov.

NKRF får ny daglig leder

Rune Tokle - ny daglig leder i NKRFStyret i Norges Kommunerevisorforbund har ansatt Rune Tokle (46) som ny daglig leder. Han tiltrer stillingen senest 1. januar 2017.

Rune Tokle har allsidig erfaring fra privat og offentlig sektor, samt fra politikk og organisasjon. Han er diplomert intern revisor og Cand. Scient. med hovedfag i matematikk og mellomfag i samfunnsøkonomi.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 5/2016

Kommunerevisoren nr. 5/2016I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Tid for planlegging »» 
► Ulovlige direkte anskaffelser – hva er det og hvorfor anses
    dette som det mest alvorlige bruddet på regelverket? »»
► Kontrollutvalgets sekretariat »» 
► Kronikk: Kommuneøkonomien ved halvgått 2016 »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. regnskapsføring av OPS-kontrakter, kartlegging av forvaltningsrevisjon av kommunal/fylkeskommunal virksomhet, artikkelprisen 2015, kommuner trenerer innsyn, kildevern i kommunal revisjon? og nye tillitsvalgte i NKRF.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen. Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor.

Les mer »

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave (nov. 2015)Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er tilgjengelig for salg.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter andre utgaven i 2011.

Hovedinnholdet består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagonferanse i offentlig revisjon 2016

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Foreslår endringer i aksjelovene og stiftelsesloven (NFD)

Utvalg foreslår store forenklinger i aksjelovene og stiftelsesloven.

Les mer »

Momskompensasjon til boliger (FIN)

Finansdepartementet slutter seg til Skattedirektoratets tolkning om at vanlige boliger til vanskeligstilte ikke omfattes av kompensasjonsordningen.

Les mer »

Kamp mot korrupsjon for å styrke lokaldemokratiet (KS)

Europarådets kommunalkongress har satt etikk og åpenhet på lokalt og regionalt nivå som et overordnet tema i 2016.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp