www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisorforeningen går rundt grøten

Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRFNKRF konstaterer at Revisorforeningen ikke ønsker å ta diskusjonen om at tid, kvalitet og pris har en sammenheng.

Med utgangspunkt i revisjonsoppdraget for Bergen kommune har vi i Kommunal Rapport forsøkt å få til en diskusjon med Revisorforeningen om hva som er forsvarlig ressursbruk ved revisjon i kommunal sektor.

Vi har tatt som utgangspunkt at lavere honorar vanligvis fører til et lavere tjenestevolum. Det er selvsagt ikke et entydig svar på hva som er forsvarlig ressursbruk, men når spriket mellom tilbudene blir på over 100 %, som tilfellet var for Bergen kommune, mener vi det er grunnlag for å ta denne diskusjonen.

- Jeg konstaterer at Revisorforeningen ikke ønsker å ta diskusjonen om at tid, kvalitet og pris har en sammenheng, sier daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

24. april: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester Oppdatert!

20. - 21. mai: A.2.47 Kvalitative metoder for kommunale forvaltningsrevisorer Nyhet!

► Påmeldingsfrist (begge foran): Snarest!

16. - 17. juni: NKRFs Fagkonferanse 2014 | ► Påmeldingsfrist: 24. april


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

FR-registeret har passert 2.000 rapporter

Forvaltningsrevisjonsregisteret er oppdatert og inneholder nå over 2.000 rapporter fra hele landet.

Registeret er søkbart og inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter innenfor de fleste sektorer og fagområder fra og med 2005. Se hvilke rapporter som har flest nedlastinger siden etableringen 1. februar 2012.

Les mer »

NKRF imot taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

NKRF går imot den foreslåtte endringen i ligningsloven § 5-7 og kan ikke se at det er grunnlag for å unnta opplysninger som allerede er offentlige, med den gitte begrunnelsen.

Departementet legger også sterk vekt på at registeret ikke bør benyttes til andre formål enn det er etablert for. NKRF vil imidlertid peke på at det i offentlig forvaltning er en rekke registre som brukes av mange ulike instanser og til andre formål enn opprinnelig ment.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 2/2014

Kommunerevisoren nr. 2/2014I nettutgaven av nr. 2 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Gode risikovurderinger krever
    kompetanse »» 
► Jørgen Kosmo - en bauta i norsk samfunnsliv »»
► KOSTRA – husgud eller kommuneplage? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. regnskapssystem og periodisering, egenkontroll sikrer tillit og legitimitet, NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014, forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunes gjeldsforvaltning, korrupsjon i kommunesektoren – noen funn og refleksjoner, kvalitetskontroll 2013 – noen refleksjoner og leder av Kommunesektorens etikkutvalg Nils Amund Røhnes kronikk: Korrupsjon.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement bestilles her for kr 400 pr. år (6 utgaver).

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til NKRFs Fagkonferanse 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Økonomiske utslag ved kommunesammenslåing (KS)

KS har utviklet en enkel modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens inntektssystem.

Les mer »

Nummerering av salgsdokumenter (Skatteetaten)

Uttalelse om et fakturaprogram med mulighet for overstyring av nummereringen tilfredsstiller forståelsen av bokføringsforskriften.

Les mer »

Moderat vekst i skatteinntektene (SSB)

Ved utgangen av mars var det betalt inn om lag 246 mrd. kr i skatter til stats- og kommuneforvaltningen.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp