www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet

Fra nyttår vil endringer i hhv. kommuneloven begrense omfanget av revisors taushetsplikt og i offentleglova gi mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

Endringen i kommuneloven om revisors taushetsplikt innebærer at revisor nå skal omfattes av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt.

Endringen i offentleglova gjør det mulig å utsette offentlig innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapporten foreligger. Det understrekes imidlertid at endringen ikke innebærer en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrapporter, kun tidspunktet.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. jan. 2015: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

15. - 16. jan. 2015: Studietur til Brussel Nyhet!

21. - 22. jan. 2015: A.2.48 Å skrive gode rapporter Nyhet!

4. - 5. feb. 2015: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015

► Påmeldingsfrist (alle foran): Snarest!

18. - 19. feb. 2015: A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon | Påmeld.frist: 13. jan.


2015 - 2017: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) | ► Søknadsfrist: 15. april 2015

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2014.

I denne utgaven er noteverktøyet tilpasset revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning. I tillegg er endringene i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift hensyntatt og endringene i regnskapsføring momskompensasjon innarbeidet.

Les mer »

KMD med ny vurdering

Kommunaldepartementet har avklart regnskapsføringen i de tilfellene hvor kommuner som flytter til KLP, etter avtale får anledning til å fordele innbetaling av egenkapital over flere år.

Som følge av at NKRF tok opp spørsmålet, har KMD nå endret sin tidligere vurdering gitt i brev av 21. mai 2008 til NKK og KLP.

Les mer »

Kommunerevisoren hyllet fra Stortingets talerstol

Stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H) slo et slag for kommunerevisoren i forbindelse med Stortingets behandling av viktige lovendringer for kommunal revisjon.

Det var under Stortingets behandling av lovendringer om revisors taushetsplikt og utsatt taushetsplikt at Jenssen slo et slag for kommunerevisoren. En - etter hans mening - ofte undervurdert våpendrager i arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre kommunesektoren.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 6/2014

Kommunerevisoren nr. 6/2014I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: The times they are a-changin' »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 2 »»
► Stikkprøver i revisjon »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. høyest gjeld vinner, vurdering av måloppnåelse og virkninger, hvilken nytteverdi har forvaltningsrevisjon?, hvorfor er de så gode? og kronikken til Nils A. Røhne, leder i kommunesektorens etikkutvalg: Det er forskjell på Ukraina og Karasjok, men ...

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Bekymret for kommunenes bygganskaffelser (Difi)

En undersøkelse viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte.

Les mer »

Lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet

Fra nyttår vil lovendringer begrense omfanget av revisors taushetsplikt og gi mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

Les mer »

SIRK nr. 2/2014 (NIRF)

Julenummeret 2014 av SIRK er ute: Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp