www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Problemer ved pålogging til medlemssidene

Vi opplever dessverre problemer ved pålogging til medlemssidene i øyeblikket. Feilsøking pågår.

Vennligst ta kontakt hvis du har behov for tilgang til noe som haster.

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

26. - 27. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

17. - 18. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

19. okt.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

24. - 25. okt.: NKRFs Lederkonferanse 2017 | #lk17nkrf

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

1. - 2. nov.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

► Påmeldingsfrist: 28. sept.

8. nov.: C.2.16 Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

► Påmeldingsfrist: 5. okt.

8. - 9. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist: 10. okt.

15. - 16. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2017 | #rr17nkrf

► Påmeldingsfrist: 27. sept.

Kommunerevisoren nr. 5/2017

Kommunerevisoren nr. 5/2017I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: NKRF, Arendalsuka og andre uker »» 
► Forslag til ny revisorlov »»
► Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 2 »» 

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. demokratiutfordringer ved omdømmehåndtering i kommunene, erfaringer med ny revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner, internkontroll eller internrevisjon? og kvalitetskontroll 2016 - noen refleksjoner.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF får ny medarbeider

Renate Borgmo er ansatt som seniorrådgiver i NKRF. Hennes arbeidsområder vil i hovedsak være innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hun erstatter Bodhild Laastad som ble pensjonist fra 1. juli.

Renate er samfunnsviter, og har tidligere vært ansatt i Østfold kommunerevisjon IKS. Nå jobber hun som kvalitetsrådgiver i Sarpsborg kommune. Hun er 44 år, og er født og oppvokst i Sarpsborg, men har studert både ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

Les mer »

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

NKRF og KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med praksis fra privat revisjon. Dagens forskjellsbehandling av revisjonspraksis, som i stor og økende grad er lik, både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, lar seg vanskelig begrunne og må derfor opphøre. Dette krever at revisorloven endres.

Les mer »

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet. Unn Helen Aarvold med dissens om godkjenning av praksis fra kommunal revisjon.

Aarvold synes det har vært et interessant arbeid og er glad for at det nå foreslås mer fleksible regler for etterutdanning. Hun synes imidlertid det er synd at utvalgets flertall ikke vil likestille praksis fra privat og kommunal regnskapsrevisjon og har derfor tatt initiativ til en dissens om dette.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp