www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

16. - 17. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

17. - 18. sept.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

17. - 18. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2014

Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

23. sept.: A.2.44 Intern kvalitetskontroll

23. - 24. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge foran): 21. august

14. - 15. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

16. - 17. okt.: A.1.0 Intro - regnskapsrevisjon

28. - 29. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

► Påmeldingsfrist (alle foran): 11. september


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Egenkapitalinnskudd i KLP

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFLeder Ingvar Linde, NKRFs regnskapskomiteNKRF ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta opp spørsmål rundt innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP fordelt over flere år til ny vurdering.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har i 2014 vedtatt revidert KRS nr. 7 (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. Den reviderte standarden kan etter NKRFs vurdering ha betydning for en uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet til NKK fra 2008.

NKRF anser at det nå foreligger nye relevante opplysninger i saken og ber derfor departementet ta spørsmålet opp til ny vurdering.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 4/2014

Kommunerevisoren nr. 4/2014I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Nytt forslag om revisors taushetsplikt
    - seier for NKRF »» 
► Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og
     korrupsjon blir avdekket?  »»
► Hvorfor er de så gode? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, regnskapsregler og pensjon, samfunnsengasjement – trussel eller styrke?, NKRFs årsmøte 2014, artikkelprisen 2013 og spesialrådgiver i Transparency International Norge, Tor Dølviks kronikk: Antikorrupsjon i kommunene – på bred front.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRFs Årsmøte og Fagkonferanse 2014

NKRFs Fagkonferanse 2014NKRF avholdt sitt årlige arrangement med årsmøte og fagkonferanse 15. - 17. juni 2014 på Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo i strålende sommervær.

Fagkonferansen ble som vanlig avholdt i kjølvannet av forbundets årsmøte. Programmet var variert og rikholdig og med mange dagsaktuelle temaer. Det var nærmere 150 deltakere fra hele landet i løpet av arrangementet.

Les mer om årsmøtet » og fagkonferansen »

Til toppen av siden

Topp