www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisoren nr. 6/2014

Kommunerevisoren nr. 6/2014I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: The times they are a-changin' »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 2 »»
► Stikkprøver i revisjon »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. høyest gjeld vinner, vurdering av måloppnåelse og virkninger, hvilken nytteverdi har forvaltningsrevisjon?, hvorfor er de så gode? og kronikken til Nils A. Røhne, leder i kommunesektorens etikkutvalg: Det er forskjell på Ukraina og karasjok, men ...

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 - Klikk her for mer informasjon!NKRF arrangerte Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 på Gardermoen i samarbeid med Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) og Riksrevisjonen. Konferansen var den femte i rekken, hadde alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor som målgruppe og samlet over 200 deltakere.

Hovedtemaene for årets konferanse var:

► Virksomhetstyring
► Digitalisering, informasjonssikkerhet og IT-revisjon
► Virksomhetsstyring, internkontroll og revisjon
► Offentlig støtte og offentlige anskaffelser

Her finner du dokumentasjon, twitterstrøm m.m. fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

4. - 5. nov.: Møteplass for selskapskontroll 2014

5. - 6. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

12. - 13. nov.: NKRFs Lederkonferanse 2014 

19. - 20. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2014

4. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester - nye retningslinjer

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

9. des.: A.2.49 Oppdateringskurs revisjonsmetodikk Nyhet! | Påmeldingsfrist: 5. nov.

9. - 10. des.: B.1.7 Kommunal økonomi og regnskap for ikke-økonomer | Påmeldingsfrist: 6. nov.


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Høringsuttalelse til forenkling av anskaffelsesregelverket

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF Leder Kirsti Torbjørnson, NKRFs forvaltningsrevisjonkomiteNKRF har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

NKRF støtter de fleste forslagene om forenkling i regelverket, men ikke forslaget om at de grunnleggende prinsippene i loven ikke skal gjelde ved anskaffelser under kr 100 000.

Les mer »

NKRF på Stortingshøring for utsatt offentlighet

F.v.: Styreleder Per Olav Nilsen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken (Foto: Stortingets nett-tv)NKRF deltok på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for revisors rapporter.

Prinsipielt ønsker NKRF at det er likelydende taushetsbestemmelser for statlig og kommunal revisjon, men finner likevel at det foreliggende forslaget er dekkende for revisors funksjon og støtter derfor forslaget til ny bestemmelse om revisors taushetsplikt.

NKRF er for åpenhet, men ikke før rapporten er ferdig, det vil si når kontrollutvalget har mottatt rapporten. Den foreslåtte endringen vil ikke være til hinder for at media kan foreta samtidige undersøkelser.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forbundslederen har ordet: The times they are a-changin'

- Det har blitt mer naturlig å etterstrebe en felles revisjonstilnærming for offentlig sektor, sier styreleder Per Olav Nilsen, i sin leder i Kommunerevisoren nr. 6/2014.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 6/2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2014. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Les mer »

Radøy kåret til årets barne- og ungdomskommune (BLD)

Kommunen satser sterkt på at barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstkår, og at alle skal ha mulighet til å utvikle seg slik de ønsker, sier juryen.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp