www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

14. - 15. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

28. - 29. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

30. - 31. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»! | ► Påmeldingsfrist: 25. september

4. - 5. nov.: Møteplass for selskapskontroll 2014

5. - 6. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist (begge foran): 2. oktober

12. - 13. nov.: NKRFs Lederkonferanse 2014 | ► Påmeldingsfrist: 9. oktober


2013 - 2015: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) Nyhet!

► For påmelding til enkeltmoduler gå til: nhh.no

Utsatt offentlig­het er en fordel

Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRFUtsatt offentlighet av en uferdig revisjonsrapport gir rettssikkerhet for den reviderte og bidrar til at den offentlige debatten tar utgangspunkt i riktig faktum.

Regjeringen har foreslått endringer i kommunelovens bestemmelse om revisors taushetsplikt og endring av offentlighetsloven vedrørende utsatt innsyn i uferdige rapporter fra revisor.

- Det er ikke snakk om å unnta mer fra offentlighet, men når offentlighet inntrer, presiserer daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF, i et debattinnlegg på Kommunal Rapport Meninger.

Les hele debattinnlegget her »

Kommunerevisoren nr. 5/2014

Kommunerevisoren nr. 5/2014I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Pensjonsutfordringen »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 1 »»
► E-handel – hva er det og har det betydning for
    regnskapsrevisor? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. forvaltningsrevisjon i stat og kommune – likheter og forskjeller, regnskapsmessig periodisering: en kommentar, kontrollutvalg: arena for kontroll og for utvikling?, hvorfor er de så gode?, mål – trenger kommunene det? og fagsjef i KS, Dag-Henrik Sandbakkens kronikk: Kommunene har ulike forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

NKRF stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. NKRF har særlig vurdert hvilken betydning de foreslåtte forskriftsendringene har for kommunal sektor.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

Til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Kompetanseprofil i grunnskolen (SSB)

Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk.

Les mer »

Resultatstyrning - att styra mot resultat (SKL)

"Resultatstyrning i praktiken" - en film fra den svenske søsterorganisasjonen til KS, og som henvender seg til ledende politikere og ansatte.

Les mer »

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 - del 2 (KMD)

Fylkesvis oversikt over kriteriedata på samferdselsområdet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp