www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018Den årlige Kontrollutvalgskonferansen | #ku18nkrf | ble arrangert for 14. gang 7. - 8. februar i The Qube på Gardermoen med ca. 700 deltakere fra hele landet.

Programmet omfattet bl.a. følgende temaer:

Digitalisering | Arbeidslivskriminalitet | Etikk | Personvern

Her finner du en samleside med all informasjon om Kontrollutvalgskonferansen 2018 »

NKRF mener: Bruk den sunne fornuften – ta grep!

De dukker opp når man minst venter det: Mislighetene, den økonomiske utroskapen, korrupsjonen, gråsonesakene, kort sagt: Sakene som er egnet til at vårt demokratiske system kan miste tillit.

Nettopp derfor er kontrollutvalgene så viktige. Og nettopp derfor er det så viktig at kontrollutvalgene får muligheten til å utøve den funksjonen de er tiltenkt. Og får de ikke muligheten, må de ta muligheten. For muligheten er der, men det er ikke alltid like lett å gripe den.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. mars: Arena for forvaltningsrevisjon 2018 | #fr18nkrf

15. mars: Møteplass for selskapskontroll 2018 | #sk18nkrf

► Påmeldingsfrist (begge over): Snarest!

17. - 18. april: A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist: 13. mars

25. - 26. april: A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist: 21. mars

Kommunerevisoren nr. 1/2018

Kommunerevisoren nr. 1/2018I nettutgaven av nr. 1 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Et nytt år i den kommunale
    egenkontrollens tegn »» 
► Erfaringer med observasjon som metode i
    forvaltningsrevisjon »»
► Årsoppgjørsrevisjonen 2017 »» 
► Kronikk: Hva har du gjort for varslere det siste året? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?, hvilken kompetanse har vi – og hvilke prosesser kan automatiseres?, høringen til ny revisorlov og debattinnlegget "Forberedelse av saker til kontrollutvalget".

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

NKRF er i hovedsak enig i de forslag som fremmes av lovutvalget og at den nye oppbyggingen av loven virker fornuftig. Loven framstår som ny, men realiteten i revisjonens innhold endres ikke tilsvarende, og henvisning til god skikk opprettholdes.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

91 milliarder i totale skatteinnbetalinger i januar (SSB)

De totale skatteinnbetalingene i januar utgjorde 91 mrd. kr, dvs. en økning på nesten 2 prosent sammenlignet samme periode i fjor.

Les mer »

Endret innleveringsfrist for skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon (Skatteetaten)

Som følge av driftsforstyrrelser i Altinn 12. februar har enkelte kommuner og virksomheter hatt problemer med å innlevere RF-0009 innen fristen.

Les mer »

Strategiskt arbete för att förebygga korruption (UHM)

Den svenske Upphandlingsmyndigheten gir tips om hvordan man effektivt forebygger, identifiserer og avhjelper korrupsjon som kan oppstå i en virksomhet, særskilt i forbindelse med innkjøp.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp