www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Styreleder Per Olav Nilsen i NKRF er i all hovedsak fornøyd med forslaget. NKRF vil imidlertid følge opp en del forhold i forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget, og ikke minst i det påfølgende forskriftsarbeidet.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

25. - 26. april: A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist: Snarest!

28. - 29. mai: KOMØK18 - Kommuneøkonomikonferansen 2018 | #komøk18

► Påmeldingsfrist: 21. april

12. - 13. juni: NKRFs Fagkonferanse 2018 | #fk18nkrf

► Påmeldingsfrist: Snarest!

Kommunerevisoren nr. 2/2018

Kommunerevisoren nr. 2/2018I nettutgaven av nr. 2 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring »» 
► Regnskapsrevisors oppgaver med misligheter og forholdet
     til mislighetsgransking i kommunal revisjon »»
► Tilsyn med kommunale tjenester til eldre
     - lovlighetskontroll og utviklingsarbeid »» 
► Kronikk: #CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. Kontrollutvalgskonferansen 2018, offentlige anskaffelser – det er dyrt å være fattig og debattinnlegg om forberedelse av saker til kontrollutvalget og sekretariatets uavhengighet.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF mener: Bruk den sunne fornuften – ta grep!

De dukker opp når man minst venter det: Mislighetene, den økonomiske utroskapen, korrupsjonen, gråsonesakene, kort sagt: Sakene som er egnet til at vårt demokratiske system kan miste tillit.

Nettopp derfor er kontrollutvalgene så viktige. Og nettopp derfor er det så viktig at kontrollutvalgene får muligheten til å utøve den funksjonen de er tiltenkt. Og får de ikke muligheten, må de ta muligheten. For muligheten er der, men det er ikke alltid like lett å gripe den.

Les mer »

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018Den årlige Kontrollutvalgskonferansen | #ku18nkrf | ble arrangert for 14. gang 7. - 8. februar i The Qube på Gardermoen med ca. 700 deltakere fra hele landet.

Programmet omfattet bl.a. følgende temaer:

Digitalisering | Arbeidslivskriminalitet | Etikk | Personvern

Her finner du en samleside med all informasjon om Kontrollutvalgskonferansen 2018 »

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Ny utgave av Merverdiavgiftsboken (Skatteetaten)

Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Les mer »

Resultater fra bedrekommune.no 2017 (KS)

Mange kommuner benytter seg av brukerundersøkelser knyttet til pleie og omsorg, og brukerne er mer fornøyd med SFO og kommunalt barnevern enn i 2015.

Les mer »

Riksrevisjonens rapport om akuttplasseringer i barnevernet (KS)

Undersøkelsen viser at kommunene ikke alltid har det avgjørende ordet i valg av tiltak, selv om loven forutsetter det.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp