www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet. Kartleggingen er basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner og en spørreundersøkelse blant kontrollutvalgsledere.

Målet med FoU-prosjektet har vært å få et samlet risikobilde sett fra kommunenes og fylkeskommunene ståsted, for å styrke den kommunale og fylkeskommunale egenkontrollen og å ha en videre dialog med staten om utviklingen av statlig tilsyn.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

12. - 13. juni: NKRFs fagkonferanse 2017 | #fk17nkrf

► Påmeldingsfrist: Snarest!

Kommunerevisoren nr. 3/2017

Kommunerevisoren nr. 3/2017I nettutgaven av nr. 3 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Hvor går kontrollutvalgene og
     revisjonen i kommunene? »» 
► Ytringsfrihet og varsling i kommunal sektor »»
► Forvaltningsrevisjon av håndtering av varsler »» 
► Kronikk: Etiske utfordringer i forvaltningen »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. Riksrevisjonens undersøkelser av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser, regnskapsmessige og tekniske utfordringer ved kommunesammenslåing, kartlegging av selskapskontroll av kommunalt eide selskaper – resultater fra en spørreundersøkelse og et debattinnlegg om bestiller-/utførermodellen og rolleavklaring.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

Den nye revisjonsberetningen representerer en ny tilnærming til revisjonsberetningen fra standard formuleringer til skreddersøm.

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
NKRFs Fagkonferanse 2017

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Skatteinfo nr. 4/2017 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les mer »

Skatteutgifter i kommuneregnskapet (GKRS)

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har derfor et notat hvor den regnskapsmessige behandlingen av skatteutgifter i kommuneregnskapet drøftes.

Les mer »

Økte skatteinnbetalinger trass lavere oljeskatter (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 273 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en økning på 1,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp