www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs fagkonferanse og årsmøte 2018

Nok et vellykket fagkonferanse- og årsmøtearrangement er gjennomført.
Arrangementet foregikk i Drammen 12. - 13. juni med nærmere 150 deltakere fra hele landet. Hovedtemaene på fagkonferansen var bl.a. ny kommunelov og digitalisering.

► Her finner du dokumentasjon m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2018 »

NKRFs årsmøte 2018 vedtok krav om obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

► Her kan du lese artikkelen "NKRFs årsmøte 2018 - ingen store overraskelser" »

Artikkelprisen 2017

Jan Roar Beckstrøm, prosjektleder for Riksrevisjonens datasenter, er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2017.

Han ble tildelt prisen for artikkelen «Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det skjer», som sto i Kommunerevisoren nr. 6/2017.

Les mer »

Kommunalkomiteens innstilling om ny kommunelov

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.

Innst. 369 L (2017-2018), som er den offisielle betegnelsen på komiteinnstillingen, inneholder ingen store overraskelser. Stortinget behandlet forslaget til ny kommunelov 7. juni 2018. [Saken er oppdatert etter stortingsbehandlingen]

Vi har oppsummert noen av komiteens merknader av betydning for områdene kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, revisjon, internkontroll, økonomiforvaltning og selvkost.

Les mer »

NKRF mener: Like krav - like muligheter

Per Olav Nilsen (t.v.) og Rune TokleHvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.

I Kommunal Rapport 25. april etterlyser Per Hanstad i Den norske Revisorforening at det stilles samme krav om autorisasjon for kommunale revisorer som for private revisorer. NKRF har ikke noe imot at det stilles slike krav, men Hanstad hopper bukk over et viktig poeng, nemlig at det i dag ikke er likebehandling av praksis fra privat og kommunal revisjon.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 3/2018

Kommunerevisoren nr. 3/2018I nettutgaven av nr. 3 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Vår unike posisjon »» 
► Styring av kommunale selskaper
     - for mye frihet eller for mye styring? »»
► Kvalitet i revisjon »» 
► Kronikk: Mer – eller mer effekt av
     - egenkontroll og internkontroll? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. rivalisering eller samarbeid i jakten på suksess, erfaringer med samarbeid om forvaltningsrevisjon og revisjon og kunstig intelligens – som en firkantet kloss i et rundt hull – eller hånd i hanske?

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRF i komitehøring på Stortinget

NKRF deltok på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om regjeringens forslag til ny kommunelov.

I den knappe tilmålte tiden valgte NKRF å fokusere på to hovedtemaer: ulike forslag som vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen og behovet for å se forslaget til ny kommunelov i sammenheng med arbeidet med ny revisorlov.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (ØKOKRIM)

Ifølge Økokrims trusselvurdering har korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning, ikke minst kommunal plan- og byggesaksbehandling, blitt klarere.

Les mer »

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (SSB)

Reviderte tall er publisert i tabeller på ny tematisk struktur i Statistikkbanken.

Les mer »

Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg (FKT)

Ny veileder som skal være til nytte for både kontrollutvalgene og deres sekretariater.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp