www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

NKRF og KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med praksis fra privat revisjon. Dagens forskjellsbehandling av revisjonspraksis, som i stor og økende grad er lik, både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, lar seg vanskelig begrunne og må derfor opphøre. Dette krever at revisorloven endres.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. september: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017 | #kus17nkrf

► Påmeldingsfrist: 10. aug.

13. - 14. september: B.1.0 Intro - kommuneregnskap | ► Påmeldingsfrist: 15. aug.

26. sept.: C.2.16 Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Nyhet!

26. - 27. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge over): 24. aug.

Per Olav Nilsen fortsetter som styreleder

Styreleder Per Olav Nilsen - 2017-19

Styreleder Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt av NKRFs årsmøte 2017 for to nye år. Han har innehatt dette vervet siden 2004 og tar nå fatt på sin åttende lederperiode. Inger Anne Fredriksen ble valgt som nytt styremedlem for to år etter Nina Neset.

Valgene av resten av de tillitsvalgte var enstemmige og i tråd med valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet ble avviklet søndag 11. juni på Scandic Maritim i Haugesund.

► Her kan du lese en oversikt over alle valgene på NKRFs årsmøte 2017 »

NKRFs Fagkonferanse 2017

Den årlige Fagkonferansen ble arrangert 12. - 13. juni i Haugesund med snaut 100 deltakere fra hele landet. Som vanlig ble konferansen avholdt i etterkant av NKRFs årsmøte 11. juni.
 

► Her finner du en samleside med all informasjon fra Fagkonferansen 2017 »

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet. Kartleggingen er basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner og en spørreundersøkelse blant kontrollutvalgsledere.

Målet med FoU-prosjektet har vært å få et samlet risikobilde sett fra kommunenes og fylkeskommunene ståsted, for å styrke den kommunale og fylkeskommunale egenkontrollen og å ha en videre dialog med staten om utviklingen av statlig tilsyn.

Les mer »

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

Den nye revisjonsberetningen representerer en ny tilnærming til revisjonsberetningen fra standard formuleringer til skreddersøm.

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3042) er oppdatert ...

... med rapporter (41) fra Bærum, Romerike, Agder, Sogn og Fjordane, Romsdal og Salten.

Les mer »

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

Les mer »

Færre byggesøknader behandlet (SSB)

Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader, dvs. en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 28 kalenderdager i 2016.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp