www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018Den årlige Kontrollutvalgskonferansen | #ku19nkrf | blir arrangert for 15. gang 30. - 31. januar 2019 i The Qube på Gardermoen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner konferansen.

Programmet omfatter bl.a. følgende temaer:

Tolgasaken | Ny kommunelov | Boligbyggsaken | Bruk av offentlige midler | Personvern

Her finner du program og påmeldingsskjema for Kontrollutvalgskonferansen 2019 »

NKRF mener | Ansvarsfordeling i Tolga-saken

Daglig leder Rune Tokle, NKRFStyreleder Per Olav Nilsen, NKRFHelt siden VG i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer.

Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen.

Som revisorer skal vi ta vårt ansvar for de attestasjoner vi gjør i henhold til kriterier fra Helsedirektoratet – og vi skal komme med innspill til forbedringer av systemet.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. november: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2018 | #rr18nkrf

28. - 29. november: NKRFs Lederkonferanse 2018 | #lk18nkrf

► Påmeldingsfrist: (begge over): Snarest!

30. - 31. januar 2019: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 | #ku19nkrf

► Påmeldingsfrist: 18. desember

Kommunerevisoren nr. 6/2018

Kommunerevisoren nr. 6/2018I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Fellesskapet verdier og revisors
    ansvar »» 
► Planstyring – god forvaltningspraksis gjev godt økonomisk
    resultat »»
► Eierskapskontroll av eierskapsutøvelse og styrevalgprosesser »» 
► Kronikk: Når man ikke har et oljefond - hva gjør man da? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. hvordan sikre treffsikre prosjekter?, veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene og innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018 - Klikk her for mer informasjon!NKRF arrangerte Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon (22. -) 23. oktober 2018 i Lillestrøm i samarbeid med IIA Norge og Riksrevisjonen. Konferansen var den sjuende i rekken og hadde alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor som målgruppe.

Hovedtema for konferansen var: Det digitale kappløpet

Digital utvikling, robotisering, kunstig intelligens og mobile plattformer er bare noen sider ved den digitale utviklingen. Bortimot halvparten av dagens arbeidsoppgaver kan bli automatisert, og de fleste stillinger vil kreve en kontinuerlig oppdatering av kompetanse.

Her finner du dokumentasjon m.m. fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018 »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Veilederen tar utgangspunkt i bestiller-utførermodellen som ligger til grunn for den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalgets sekretariat beskrives nærmere i veilederen med å dele arbeidsoppgavene i fem kategorier - administrasjon, saksbehandling, utredning, rådgivning og koordinering.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Vi har åpnet for påmelding til Kontrollutvalgskonferansen 2019. Kommunalministeren kommer. Kommer du? Vel møtt!

Les mer »

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.

Les mer »

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp