www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English


   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF har blitt hørt

Fra komitehøringen i oktober. F.v.: Styreleder Per Olav Nilsen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken (Foto: Stortingets nett-tv)Stortingets kommunalkomite støtter lovendringene om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet.

Det ser nå endelig ut til at NKRF får gjennomslag i Stortinget for sin utrettelige kamp for utsatt offentlighet for revisjonsrapporter og selskapkontrollrapporter. Det samme gjelder for en etterlengtet klargjøring i kommunelovens bestemmelse om revisors taushetsplikt.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

4. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester - nye retningslinjer

9. des.: A.2.49 Oppdateringskurs revisjonsmetodikk Nyhet!

9. - 10. des.: B.1.7 Kommunal økonomi og regnskap for ikke-økonomer

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

13. - 14. jan. 2015: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet | Påmeldingsfrist: 11. des.

15. - 16. jan. 2015: Studietur til Brussel Nyhet! | Påmeldingsfrist: 12. des.

21. - 22. jan. 2015: A.2.48 Å skrive gode rapporter Nyhet! | Påmeldingsfrist: 18. des.

4. - 5. feb. 2015: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015 | Påmeldingsfrist: 18. des.


2015 - 2017: MBA i offentlig revisjon (NHH Executive) | ► Søknadsfrist: 15. april 2015

Kommunerevisoren nr. 6/2014

Kommunerevisoren nr. 6/2014I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: The times they are a-changin' »» 
► Ytelsespensjon og regnskap: Utfordringene for foretak – del 2 »»
► Stikkprøver i revisjon »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. høyest gjeld vinner, vurdering av måloppnåelse og virkninger, hvilken nytteverdi har forvaltningsrevisjon?, hvorfor er de så gode? og kronikken til Nils A. Røhne, leder i kommunesektorens etikkutvalg: Det er forskjell på Ukraina og Karasjok, men ...

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 - Klikk her for mer informasjon!NKRF arrangerte Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 på Gardermoen i samarbeid med Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) og Riksrevisjonen. Konferansen var den femte i rekken, hadde alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor som målgruppe og samlet over 200 deltakere.

Hovedtemaene for årets konferanse var:

► Virksomhetstyring
► Digitalisering, informasjonssikkerhet og IT-revisjon
► Virksomhetsstyring, internkontroll og revisjon
► Offentlig støtte og offentlige anskaffelser

Her finner du dokumentasjon, twitterstrøm m.m. fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 »

Høringsuttalelse til forenkling av anskaffelsesregelverket

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF Leder Kirsti Torbjørnson, NKRFs forvaltningsrevisjonkomiteNKRF har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

NKRF støtter de fleste forslagene om forenkling i regelverket, men ikke forslaget om at de grunnleggende prinsippene i loven ikke skal gjelde ved anskaffelser under kr 100 000.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp