www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner (c) - 2014-2/2015-1Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave. I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

5. - 6. des.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist: Snarest!

11. jan.: B.1.9 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser - del II hands on

► Påmeldingsfrist: 7. des.

17. - 18. jan.: A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

► Påmeldingsfrist: 14. des.

7. - 8. feb.: NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

Påmeldingsfrist: 19. des.

Kommunerevisoren nr. 6/2017

Kommunerevisoren nr. 6/2017I nettutgaven av nr. 6 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida »» 
► Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det
    skjer »»
► Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? »» 
► Kronikk: Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i
    kommunesektoren? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. folkevalgt lederskap i den kommunale organiseringsjungelen, bestiller-utførermodellen og rolleavklaring, regnskapsmessige problemstillinger ved kommunesammenslåinger, kommentar til innlegget "Oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat" i nr. 4/2017 og formål med internrevisjon - en oppklaring.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet. Unn Helen Aarvold med dissens om godkjenning av praksis fra kommunal revisjon.

Aarvold synes det har vært et interessant arbeid og er glad for at det nå foreslås mer fleksible regler for etterutdanning. Hun synes imidlertid det er synd at utvalgets flertall ikke vil likestille praksis fra privat og kommunal regnskapsrevisjon og har derfor tatt initiativ til en dissens om dette.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp