www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

   NKRF runder 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF søker daglig leder

Vår daglig leder skal bli pensjonist i 2016, og vi søker derfor hans etterfølger.

Søknadsfrist: 1. oktober

Les fullstendig stillingsannonse her »

Kommunerevisoren nr. 5/2015

Kommunerevisoren nr. 5/2015I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Godt valg »» 
► Utviklingstrekk innenfor offentlig revisjon
    - samtale med riksrevisor Per-Kristian Foss »»
► Ny kommunelov - intervju med Nina Neset,
    medlem av Kommunelovutvalget »» 
► Kronikk: Kontroller åpenheten i neste periode »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. kommuners kjøp av eiendomsselskap – skatt ved oppløsning av selskapet, etterlevelsesrevisjon/compliance - behov for avklaringer, kommunenes folkehelsearbeid 3 1/2 år etter folkehelseloven ble innført, en revisor krysser sitt spor, kvalitetskontroll 2014 – noen refleksjoner og boligorientering og bærekraft - om trender og kontraster i Skandinavisk eldreomsorg.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

16. - 17. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2015

22. - 23. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

22. - 23. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

► Påmeldingsfrist (alle foran): Snarest!

14. - 15. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser | ► Påmeldingsfrist: 10. sept.

20. - 21. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

► Påmeldingsfrist: 17. sept.

27. - 28. okt.: NKRFs Lederkonferanse 2015

29. - 30. okt.: Fra revisor til «Fraud Wizard»!

► Påmeldingsfrist (begge foran): 24. sept.

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger og er positiv til at det kommer en regnskapsstandard som regulerer dette området.

NKRF har kommentert løsningen som er valgt for regnskapsføring av overdragelse av anleggsmidler ved etablering av samarbeid etter kommuneloven § 27 som ikke fører eget særregnskap og løsningen som er valgt for investeringer i interkommunale samarbeid.

Les mer »

NKRF overtar sekretariatet for FKT

NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015.

Avtalen gjelder i første omgang fram til utgangen av 2017, med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRF søker daglig leder

Vår daglig leder skal bli pensjonist i 2016, og vi søker derfor hans etterfølger. Frist: 1. oktober.

Les mer »

Myter og fakta om kommunesektoren (KS)

KS har samlet noen av de vanligste mytene om kommunesektoren og skriver hva som er fakta.

Les mer »

Kontroller åpenheten i neste periode

Med nytt kommunestyre og nye kontrollutvalg håper jeg åpenhet får mer oppmerksomhet de fire neste årene, skriver Ole P. Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp