www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

Information in English

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Veilederen tar utgangspunkt i bestiller-utførermodellen som ligger til grunn for den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalgets sekretariat beskrives nærmere i veilederen med å dele arbeidsoppgavene i fem kategorier - administrasjon, saksbehandling, utredning, rådgivning og koordinering.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

25. - 26. september: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

26. - 27. september: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

(22. -) 23. oktober: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018 | #offrev18

► Påmeldingsfrist (alle over): Snarest!

31. oktober - 1. november: C.2.6 Offentlige anskaffelser

► Påmeldingsfrist: 27. september

7. - 8. november: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

► Påmeldingsfrist: 4. oktober

13. - 14. november: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2018 | #rr18nkrf

► Påmeldingsfrist: 27. september

Kommunerevisoren nr. 5/2018

Kommunerevisoren nr. 5/2018I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Tillit og kontroll
    – to sider av samme sak? »» 
► Personvern anno 2018 »»
► Styrevalg i kommunalt eide selskaper »» 
► Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer? »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. granskingen av innkjøpssaken i Grimstad og innsyn i ansattes e-poster, på plass under Arendalsuka!, presseetikk i en ny tid, selvkost i kommuneregnskapet og kvalitetskontrollen 2017 – årets kontroller er i gang.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 425 pr. år (6 papirutgaver) eller kr 75 pr. blad.

Fullsatt sal under Arendalsuka

Det var over 1100 ulike arrangementer i løpet av Arendalsuka. Det ble en fullsatt kirkekjeller i Trefoldighetskirken når NKRF, Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS inviterte til debatt med temaet:

«Tillit og kontroll – to sider av samme sak?»

I panelet satt Kristin Clemet, daglig leder i Civita, Mette Gundersen, 1. nestleder i KS, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør kommune og Gunnar Topland, leder av kontrollutvalget i Grimstad.

Les mer »

NKRF mener | Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

Daglig leder Rune Tokle, NKRFInnbyggerne skal kunne stole på at fellesskapets midler brukes slik fellesskapet har bestemt. Kontrollutvalgenes rolle er derfor mye viktigere enn den oppmerksomheten de får i mediene og blant innbyggerne.

Mye tyder på at kontrollutvalgenes rolle, og prinsippet om den folkevalgte kontrollen, forsterkes framover. Vi så det sist gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, og gjennom Stortingets vedtak. Der ble det vedtatt at kontrollutvalgene skal styrkes, blant annet gjennom at minste antall medlemmer økes fra tre til fem.

For at ordningen skal være levedyktig framover, er det viktig at både politikere og forvaltning har et bevisst forhold til kontrollutvalgene, og hele tida har fokus på styrking av den kommunale egenkontrollen.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp