www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF søker ny daglig leder

Du vil få store påvirkningsmuligheter på egne arbeidsoppgaver, men hovedoppgaven er å lede sekretariatet administrativt og faglig, samt være bindeleddet mellom sekretariatet og styret. Du skal være tilgjengelig for bedriftsmedlemmene og tillitsvalgte i organisasjonen.

Søknadsfrist: 31. august

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. sept.: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2016

21. - 22. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge over): Snarest!

28. - 29. sept.: B.1.0 Intro - kommuneregnskap | ► Påmeldingsfrist: 25. aug.

18. - 19. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan | Påmeldingsfrist: 15. sept.

25. - 26. okt.: Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2016 | ► Påmeldingsfrist: 8. sept.

25. - 26. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser | Påmeldingsfrist: 22. sept.


MBA i offentlig revisjon - enkeltmoduler | NHH Executive

Høsten-16: Modul 4: Offentlig rett | ► Søknadsfrist: 31. aug.

Kommunerevisoren nr. 4/2016

Kommunerevisoren nr. 4/2016I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Et samlet forbund møter utfordringene »» 
► Kildevern i kommunal revisjon »»
► Delegasjon - effektiv styring »» 
► Kronikk: Korrupsjonsranking - en idé også i Norge »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. kvalitetskontroll 2015 - noen refleksjoner, mva-kompensasjon - nytt i 2017?, klimaregnskapet i Østfold Energi AS, NKRFs årsmøte 2016 og debattinnlegget: Kommunelovutvalget - en krigserklæring mot kontrollutvalgssekretariatene?.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen. Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor.

Les mer »

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave (nov. 2015)Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er tilgjengelig for salg.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter andre utgaven i 2011.

Hovedinnholdet består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagonferanse i offentlig revisjon 2016

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Enklere anskaffelsesregler (NFD)

Departementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. Bl.a. øker den nasjonale terskelverdien fra 500.000 til 1,1 mill. kr.

Les mer »

Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. (FIN)

Høring om Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Frist: 17. november 2016.

Les mer »

Skatteinnbetalingene fortsetter å minke (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 497 mrd. kr i skatt i Norge. Dvs. en reduksjon på 26 mrd., eller 4,9 prosent, sammenliknet med samme periode i 2015.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp