www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

13. - 14. september: Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017 | #kus17nkrf

13. - 14. september: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

► Påmeldingsfrist (begge over): Snarest!

26. sept.: C.2.16 Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Nyhet!

26. - 27. sept.: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

► Påmeldingsfrist (begge over): 24. aug.

17. - 18. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

19. okt.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

► Påmeldingsfrist (begge over): 14. sept.

NKRF får ny medarbeider

Renate Borgmo er ansatt som seniorrådgiver i NKRF. Hennes arbeidsområder vil i hovedsak være innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hun erstatter Bodhild Laastad som ble pensjonist fra 1. juli.

Renate er samfunnsviter, og har tidligere vært ansatt i Østfold kommunerevisjon IKS. Nå jobber hun som kvalitetsrådgiver i Sarpsborg kommune. Hun er 44 år, og er født og oppvokst i Sarpsborg, men har studert både ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

Les mer »

Kommunerevisoren nr. 4/2017

Kommunerevisoren nr. 4/2017I nettutgaven av nr. 4 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: En strategi for framtida »» 
► Stikkprøver i revisjon: Test av kontroller »»
► Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 1 »» 
► Kronikk: Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. grensejustering, offentlige anskaffelser – hva betyr de nye reglene?, skillet mellom drift og investering – KRS nr. 4 er fastsatt som endelig standard og et debattinnlegg om oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Artikkelprisen 2016

Anders Svarholt, seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS, er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2016.

Han ble tildelt prisen for artikkelen «Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå gode forvaltningsrevisjoner?», som sto i Kommunerevisoren nr. 3/2016.

Les mer »

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet. Unn Helen Aarvold med dissens om godkjenning av praksis fra kommunal revisjon.

Aarvold synes det har vært et interessant arbeid og er glad for at det nå foreslås mer fleksible regler for etterutdanning. Hun synes imidlertid det er synd at utvalgets flertall ikke vil likestille praksis fra privat og kommunal regnskapsrevisjon og har derfor tatt initiativ til en dissens om dette.

Les mer »

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

NKRF og KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med praksis fra privat revisjon. Dagens forskjellsbehandling av revisjonspraksis, som i stor og økende grad er lik, både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, lar seg vanskelig begrunne og må derfor opphøre. Dette krever at revisorloven endres.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet (Skatteetaten)

Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport.

Les mer »

Hvordan sikre valg av seriøse leverandører (NHO)

NHO har utarbeidet en veileder som offentlige bestillere kan bruke for å velge bort useriøse leverandører.

Les mer »

Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle (Skatteetaten)

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Oslo kommune var først ute.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp