www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

   NKRF runder 70 år 27. oktober 2015

   

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Unn Helen Aarvold oppnevnt i nytt revisorlovutvalg

Statsaut. revisor Unn Helen AarvoldKommunerevisoren i Oslo, Unn Helen Aarvold, er oppnevnt som medlem og NKRFs representant i et nytt lovutvalg for revisjons- og regnskapsførerregelverket.

Kongen i statsråd har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Utvalget er bredt sammensatt og skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området.

Les mer »

Valg av nye kontrollutvalg

NKRF og FKT med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen, og utvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg. Det gjør at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. NKRF og FKT ser det som en naturlig og gledelig utvikling.

Les mer »

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

14. - 15. okt.: C.2.6 Offentlige anskaffelser

20. - 21. okt.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

27. - 28. okt.: NKRFs Lederkonferanse 2015

4. - 5. nov.: C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist (alle foran): Snarest!

10. - 11. nov.: B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser Nyhet!

► Påmeldingsfrist: 6. okt.

2. - 3. des.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

3. des.: C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

► Påmeldingsfrist (begge foran): 29. okt.

Kommunerevisoren nr. 5/2015

Kommunerevisoren nr. 5/2015I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: Godt valg »» 
► Utviklingstrekk innenfor offentlig revisjon
    - samtale med riksrevisor Per-Kristian Foss »»
► Ny kommunelov - intervju med Nina Neset,
    medlem av Kommunelovutvalget »» 
► Kronikk: Kontroller åpenheten i neste periode »»

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. kommuners kjøp av eiendomsselskap – skatt ved oppløsning av selskapet, etterlevelsesrevisjon/compliance - behov for avklaringer, kommunenes folkehelsearbeid 3 1/2 år etter folkehelseloven ble innført, en revisor krysser sitt spor, kvalitetskontroll 2014 – noen refleksjoner og boligorientering og bærekraft - om trender og kontraster i Skandinavisk eldreomsorg.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens rundt 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger og er positiv til at det kommer en regnskapsstandard som regulerer dette området.

NKRF har kommentert løsningen som er valgt for regnskapsføring av overdragelse av anleggsmidler ved etablering av samarbeid etter kommuneloven § 27 som ikke fører eget særregnskap og løsningen som er valgt for investeringer i interkommunale samarbeid.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp