www.nkrf.no » Forsiden

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

Information in English

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Aktuelle kurs- og konferansetilbud

24. - 25. okt.: NKRFs Lederkonferanse 2017 | #lk17nkrf

1. - 2. nov.: A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

15. - 16. nov.: Fagtreff for regnskapsrevisorer 2017 | #rr17nkrf

► Påmeldingsfrist: (alle over): Snarest!

28. - 29. nov.: B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser

► Påmeldingsfrist: 25. okt.

5. - 6. des.: C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

► Påmeldingsfrist: 7. nov.

Kommunerevisoren nr. 5/2017

Kommunerevisoren nr. 5/2017I nettutgaven av nr. 5 kan du lese:

► Styrelederen har ordet: NKRF, Arendalsuka og andre uker »» 
► Forslag til ny revisorlov »»
► Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 2 »» 

I papirutgaven kan du i tillegg lese mer om bl.a. demokratiutfordringer ved omdømmehåndtering i kommunene, erfaringer med ny revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner, internkontroll eller internrevisjon? og kvalitetskontroll 2016 - noen refleksjoner.

Er du ikke allerede blant Kommunerevisorens nærmere 2.000 abonnenter, kan abonnement/løssalg bestilles her for hhv. kr 400 pr. år (6 utgaver) eller kr 75 pr. blad.

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

NKRF og KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med praksis fra privat revisjon. Dagens forskjellsbehandling av revisjonspraksis, som i stor og økende grad er lik, både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, lar seg vanskelig begrunne og må derfor opphøre. Dette krever at revisorloven endres.

Les mer »

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet. Unn Helen Aarvold med dissens om godkjenning av praksis fra kommunal revisjon.

Aarvold synes det har vært et interessant arbeid og er glad for at det nå foreslås mer fleksible regler for etterutdanning. Hun synes imidlertid det er synd at utvalgets flertall ikke vil likestille praksis fra privat og kommunal regnskapsrevisjon og har derfor tatt initiativ til en dissens om dette.

Les mer »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

  NKRF på Twitter:

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp